Exodus 40

Studovat vnitřní smysl

← Exodus 39   Leviticus 1 →         

1 Potom mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2 V den měsíce prvního, prvního dne téhož měsíce vyzdvihneš příbytek, stánek úmluvy.

3 A postavíš tam truhlu svědectví a zastřeš ji oponou.

4 Vneseš i stůl a zřídíš řád jeho, vneseš také svícen a rozsvítíš lampy jeho.

5 Postavíš též oltář zlatý pro kadění naproti truhle svědectví, a zavěsíš zastření ve dveřích příbytku.

6 Potom postavíš oltář k zápalům přede dveřmi příbytku stánku úmluvy.

7 Postavíš také umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož naleješ vody.

8 Naposledy vyzdvihneš síň vůkol a zavěsíš zastření brány síně.

9 Tedy vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytku a všech věcí, kteréž v něm jsou, a posvětíš ho i všech nádob jeho, a bude svatý.

10 Pomažeš i oltáře zápalu a všech nádob jeho a posvětíš oltáře, a budeť oltář svatý.

11 Pomažeš také umyvadla a podstavku jeho, a posvětíš ho.

12 A přistoupiti kážeš Aronovi i synům jeho ke dveřím stánku svědectví, a umyješ je vodou.

13 A oblečeš Arona v roucha svatá a pomažeš ho a posvětíš ho, aby úřad kněžský konal přede mnou.

14 Synům také jeho přistoupiti kážeš, a zobláčíš je v sukně.

15 A pomažeš jich, tak jako jsi pomazal otce jejich, aby úřad kněžský konali přede mnou, aby jim bylo pomazání jejich toto k kněžství věčnému po rodech jejich.

16 I učinil Mojžíš tak. Všecko, jakž mu rozkázal Hospodin, tak učinil.

17 I stalo se měsíce prvního léta druhého, prvního dne měsíce, že vyzdvižen jest příbytek.

18 Mojžíš tedy vyzdvihl příbytek a podložil podstavky jeho a postavil dsky jeho, a provlékl svlaky jeho, a vyzdvihl sloupy jeho.

19 Potom postavil stánek v příbytku a dal přikrytí stánku svrchu na něj, jakož mu byl přikázal Hospodin.

20 A vzav svědectví, vložil je do truhly, uvlékl také sochory k truhle a dal slitovnici svrchu na truhlu.

21 I vnesl truhlu do příbytku a zavěsil oponu zastření, a zastřel truhlu svědectví, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.

22 Postavil i stůl v stánku úmluvy k straně příbytku půlnoční, vně před oponou.

23 A zřídil na něm zpořádaní chlebů před Hospodinem, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi.

24 A postavil svícen v stánku úmluvy naproti stolu, v straně příbytku ku poledni.

25 A rozsvítil lampy před Hospodinem, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.

26 Postavil také oltář zlatý v stánku úmluvy před oponou,

27 A kadil na něm kadidlem vonným, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi.

28 Zavěsil také zastření dveří příbytku.

29 A oltář zápalu postavil ke dveřům příbytku stánku úmluvy, a obětoval na něm oběti zápalné a suché, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.

30 A postavil umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož nalil vody k umývání.

31 A umýval z něho Mojžíš, Aron a synové jeho ruce své i nohy své.

32 Když vcházeli do stánku úmluvy, a když přistupovali k oltáři, umývali se, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.

33 Naposledy vyzdvihl síň vůkol příbytku a oltáře, a zavěsil zastření brány síně. A tak dokonal Mojžíš dílo to.

34 Tedy přikryl oblak stánek úmluvy, a sláva Hospodinova naplnila příbytek.

35 A nemohl Mojžíš vjíti do stánku úmluvy; nebo byl nad ním oblak, a sláva Hospodinova naplnila příbytek.

36 Když pak odnášel se oblak s příbytku, brali se synové Izraelští po všech taženích svých.

37 Pakli se neodnášel oblak, nehýbali se až do dne, v němž se zdvihl.

38 A byl oblak Hospodinův nad příbytkem ve dne, a oheň býval v noci na něm, před očima všeho domu Izraelského ve všech taženích jejich.

← Exodus 39   Leviticus 1 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 10832


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2162, 2165, 3147, 3708, 4197, 4677, 5922, ...

Apocalypse Revealed 378, 392, 468, 490, 529, 629, 669, ...

O životě 59

True Christian Religion 284, 323, 670, 707


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 375, 392, 475, 504, 594, 700, 799

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 6:22

Exodus 12:2, 13:21, 22, 16:10, 25:30, 26:33, 35, 36, 27:1, 9, 20, 28:41, 29:4, 7, 8, 9, 43, 30:6, 7, 18, 28, 29, 31:7, 35:4, 10, 39:32, 40:1, 17

Leviticus 1:1, 5, 8:9, 13, 21, 24:5

Numeri 1:19, 4:5, 7:1, 8:2, 3, 9:15, 16, 10:34, 25:13

Deuteronomium 10:5

2. Samuelova 7:6

1 Královská 6:9, 14, 8:10, 11

2. Paralipomenon 29:3

Žalmy 26:8

Izajáš 4:5, 57:15

Ezechiel 40:1, 47, 43:4, 5, 45:18

Marek 9:7

Římanům 4

Židům 2, 4

Zjevení Janovo 15:8

Významy biblických slov

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

stůl
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

svícen
(Luke 15:8.) By the woman lighting a candle to find the piece of silver she had lost, is signified inquisition in herself from affection.

lampy
(Luke 15:8.) By the woman lighting a candle to find the piece of silver she had lost, is signified inquisition in herself from affection.

oltář
První oltář uvedený ve Slově byl postaven Noemem poté, co vyšel z archy. Na tomto oltáři obětoval Hospodinu čistá zvířata. Hory představují Pána, protože jsou...

zlatý
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

vody
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

brány
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

síně
'Villages' signify the external aspects of faith and the church. Rituals are the external parts of the church. Doctrines are the internal parts when they...

olej
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

svatý
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

oltáře
První oltář uvedený ve Slově byl postaven Noemem poté, co vyšel z archy. Na tomto oltáři obětoval Hospodinu čistá zvířata. Hory představují Pána, protože jsou...

kněžský
'The priesthood' represents the Lord regarding the work of salvation, because this proceeds from the divine good of his divine love. 'The priesthood of Aaron,...

kněžství
'The priesthood' represents the Lord regarding the work of salvation, because this proceeds from the divine good of his divine love. 'The priesthood of Aaron,...

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

sloupy
A pillar of a cloud by day,' and 'a pillar of fire by night,' as in Exodus 8:21, signifies a state of illustration which is...

přikrytí
A covering of precious stones (Ezek. 28:4, 13) signifies the truths of intelligence.

přikázal
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

stolu
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

oblak
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Altars of Burnt Offering and Incense in the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Correspondences of Fire
Illustration of three stories in the Word that relate to fire. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Coverings of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Lighting the Golden Lampstand
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Priests Washing Hands and Feet at the Laver
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Set Bread Upon It
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Tabernacle Layout
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Altar of Burnt Offering
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Glory of the Lord Fills the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Laver in the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Tabernacle and the Ark of the Testimony
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Table of Shewbread
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: