Exodus 37

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Exodus 36   Exodus 38 →

1 Udělal také Bezeleel truhlu z dříví setim, jejíž dlouhost byla půl třetího lokte, a půl druhého lokte širokost, vysokost také půl druhého lokte.

2 A obložil ji zlatem čistým vnitř i zevnitř, a udělal jí korunu zlatou vůkol.

3 Slil jí také čtyři kruhy zlaté ke čtyřem úhlům jejím, dva totiž kruhy po jedné straně její, a dva kruhy po druhé straně její.

4 Zdělal i sochory z dříví setim a obložil je zlatem.

5 A uvlékl sochory do kruhů po stranách truhly; aby na nich nošena byla truhla.

6 Udělal také slitovnici z zlata čistého. Půl třetího lokte byla dlouhost její, a půl druhého lokte širokost její.

7 Udělal i dva cherubíny z zlata, z taženého zlata udělal je na dvou koncích slitovnice,

8 Cherubína jednoho na jednom konci a cherubína druhého na druhém konci; na slitovnici udělal cherubíny, na obou koncích jejích.

9 Ti pak cherubínové měli křídla vztažená svrchu nad ní, zastírajíce křídly svými slitovnici; a tváři jejich byly obráceny jedna k druhé, k slitovnici byly obráceny tváři cherubínů.

10 Udělal i stůl z dříví setim. Dvou loket byla dlouhost jeho a na loket širokost jeho, půl druhého pak lokte vysokost.

11 A obložil jej zlatem čistým, i korunu zlatou udělal mu vůkol.

12 Udělal mu i lištu dlani zšíří vůkol, a udělal korunu zlatou okolo té lišty.

13 Slil také k němu čtyři kruhy zlaté a vpustil je do čtyř úhlů, kteříž byli na čtyřech nohách jeho.

14 Proti té liště byli kruhové, skrze něž by provlačováni byli sochorové k nošení stolu.

15 Udělal i sochory z dříví setim, kteréžto obložil zlatem k nošení stolu.

16 A zdělal nádoby, kteréž byly na stole, misy jeho a lžice jeho, a koflíky jeho, a přikryvadla k přikrývání z čistého zlata.

17 Udělal také svícen z zlata čistého, z taženého zlata udělal svícen; sloupec jeho i prutové jeho, misky jeho, koule jeho i květové jeho z něho byli.

18 Šest pak prutů bylo po stranách jeho, tři prutové s jedné strany jeho, a tři prutové s druhé strany jeho.

19 Tři misky na způsob pecky mandlové udělány byly na prutu jednom, a koule a květ, a tři misky na způsob pecky mandlové udělány na prutu druhém, a koule a květ; tak i na jiných šesti prutech z svícnu vycházejících.

20 Na svícnu také byly čtyři misky, udělané na způsob mandlové pecky, a koule jeho i květové jeho.

21 A byla koule pode dvěma pruty z něho, a koule druhá pode dvěma pruty z něho, a koule třetí pode dvěma pruty z něho, a tak pod šesti pruty vycházejícími z něho.

22 Koule jejich i prutové jejich z něho byli, všecko hned jedním tažením z zlata čistého.

23 Udělal i lamp jeho sedm, i utěradla jeho, i nádoby k oharkům jeho z zlata čistého.

24 Z centnéře zlata čistého udělal jej se vším tím nádobím.

25 Udělal také oltář pro kadění z dříví setim, lokte zdélí a lokte zšíří, čtverhraný, dvou pak loket zvýší; z něho byli rohové jeho.

26 A obložil jej zlatem čistým, svrchek jeho i po stranách vůkol, i rohy jeho; a udělal mu korunu zlatou vůkol.

27 Po dvou podobně kruzích zlatých udělal u něho, pod korunou ve dvou úhlech jeho, po dvou stranách jeho, skrze něž by provlačováni byli sochorové, aby nošen byl na nich.

28 A zdělal ty sochory z dříví setim, a obložil je zlatem.

29 Nadělal také oleje pomazání svatého, a kadidla z vonných věcí, čistého, dílem apatykářským.

← Exodus 36   Exodus 38 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 10767


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 716, 2832, 5319, 6832, 9475

Apocalypse Revealed 43, 392

O Písmu svatém 97

Pravé křesťanství 260


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 257, 277, 316, 504

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 25:10, 23, 31, 30:1, 22

Word/Phrase Explanations

korunu
The crown of glory in the hand of Jeho­vah (Isa 62:3) signifies wisdom which is of good, and a royal diadem in the hand of...

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

stůl
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

oltář
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Exploring the Tabernacle
Use the beautiful color pictures of the Tabernacle Model (from the Glencairn Museum) to explore the furnishings of the Tabernacle. 
Activity | Ages 7 - 14

 The Ark and the Mercy Seat
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Plan of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Tabernacle
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Přeložit: