Deuteronomium 8:5

Study

              

5 Znejž tedy v srdci svém, že jakož cvičí člověk syna svého, tak Hospodin Bůh tvůj cvičí tebe.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 5. You shall therefore lay it well to heart, that as a man chasteneth his son for his good, so has the Lord with Divine Love and Wisdom corrected you.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: