Deuteronomium 8:3

Study

              

3 I ponížil tě a dopustil na tebe hlad, potom tě krmil mannou, kteréž jsi ty neznal, ani otcové tvoji, aby známé učinil tobě, že ne samým chlebem živ bude člověk, ale vším tím, což vychází z úst Hospodinových, živ bude člověk.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 3. And He showed you your own nothingness, and suffered you to feel the want of spiritual good, and then supplied the hunger of the soul with good and truth from Himself, which you perceive was not of your own acquiring, and which you hadst not experienced in any previous state; that you might clearly perceive that your spiritual life is not fed by the wisdom and good endeavours acquired by your own exertions alone, but by the influx of the Love and Wisdom proceeding from the Divine Humanity is the soul fed.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: