Deuteronomium 8:19

Studovat vnitřní smysl

              

19 Pakli zapomena se na Hospodina Boha svého, postoupil bys po bozích cizích, a sloužil bys jim a klaněl bys se jim: osvědčuji proti vám dnes, že konečně zahynete.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 19. And it will certainly come to pass that if you forget the precepts of Divine Love and Wisdom, and follow after falsities proceeding from your own evil heart, and obey them, and worship them as true, the Divine Word now plainly warns you that in this case your spiritual life will perish.   Studovat vnitřní smysl

Přeložit: