Deuteronomium 8:11

Studovat vnitřní smysl

              

11 Aniž se kdy toho dopouštěj, abys se měl zapomenouti na Hospodina Boha svého, a neostříhati přikázaní a soudů jeho i ustanovení jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě,


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 11. Beware lest you forget that all these good things are received from the Goodness and Wisdom of the Lord, and neglect to carry out His will in every thought, word, and deed, as it is revealed to you from the Word,   Studovat vnitřní smysl

Přeložit: