Deuteronomium 17:14

Study

              

14 Když vejdeš do země, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě, abys ji dědičně obdržel, a budeš v ní bydliti, a řekneš: Ustanovím nad sebou krále, jako i jiní národové mají, kteříž jsou vůkol mne:


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 14. When you are come to that heavenly state with which you shall be gifted, if the dictates of Divine Love and Wisdom are followed, and shall be habitually therein, and shall desire to be governed by definite and fixed principles of doctrine in spiritual things, as in moral and external things,    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: