Deuteronomium 17:12

Study

              

12 Jestliže by pak kdo v zpouru se vydal, tak že by neposlechl kněze postaveného tam k službě před Hospodinem Bohem tvým, aneb soudce, tedy ať umře člověk ten, a odejmeš zlé z Izraele,


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 12. And every inclination of the heart to act from the unregenerate will, which cannot be brought into conformity with the love of genuine good given to the soul from the Divine Love and Wisdom, or to the perceptions given of truth and right from the Lord, that inclination must be destroyed; and so evil shall be removed from the spiritual mind.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: