Ámos 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Moábovu, ovšem pro čtveru neodpustím jemu, proto že spálil kosti krále Idumejského na vápno.

2 Ale pošli oheň na Moába, kterýžto zžíře paláce Kariot, i umře s hlukem Moáb, s křikem a s hlasem trouby.

3 A vypléním soudce jeho, i všecka knížata jeho zmorduji s ním, praví Hospodin.

4 Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Judovu, ovšem pro čtveru neslituji se nad ním, proto že oni pohrdají zákonem Hospodinovým, a ustanovení jeho neostříhají, a svodí se lžmi svými, jichž následovali otcové jejich.

5 Ale pošli oheň na Judu, kterýžto zžíře paláce Jeruzalémské.

6 Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Izraelovu, ovšem pro čtveru neodpustím jemu, proto že prodávají spravedlivého za peníze, a nuzného za pár střevíců.

7 Kteříž dychtí, aby chudé s prstí smísili, a cestu tichých převracejí; nadto syn i otec vcházejí k jedné a též mladici, aby poškvrnili jména svatosti mé.

8 A na oděvu zastaveném klanějí se při každém oltáři, a víno pokutovaných pijí v domě bohů svých,

9 Ješto jsem já vyhladil Amorejského od tváři jejich, jehož vysokost byla jako vysokost cedrů. Ačkoli pevně stál jako dub, však jsem zkazil svrchu ovoce jeho, pospodu pak kořeny jeho.

10 A vás já jsem vyvedl z země Egyptské, a vyvedl jsem vás po poušti čtyřidceti let, abyste dědičně vládli zemí Amorejského.

11 A vzbuzoval jsem z synů vašich proroky, a z mládenců vašich Nazarejské. Zdaliž není tak, ó synové Izraelští? praví Hospodin.

12 Ale vy jste napájeli Nazarejské vínem, a prorokům jste zapovídali, řkouce: Neprorokujte.

13 Aj, já tlačiti budu zemi vaši tak, jako vůz těžký tlačí snopy.

14 I zahyne utíkání od rychlého, silný též neužive síly své, a udatný nevysvobodí života svého.

15 A ten, kterýž se chápá lučiště, neostojí, a čerstvý na nohy své neuteče, a ten, kterýž jezdí na koni, nevysvobodí života svého.

16 Ale i zmužilého srdce mezi nejudatnějšími nahý utíkati bude v ten den, praví Hospodin.Exploring the Meaning of Ámos 2      

Napsal(a) E. Taylor and Helen Kennedy

In the Book of Amos, chapter two begins with the Lord declaring his anger against the people of Moab, Judea, and Israel. They have committed various wrongs against the Lord and the church, despite His efforts to guide them, and the chapter goes on to suggest that the Lord is losing faith in His people.

Verses 1-8 of this chapter describe the specific ways in which people can destroy or misuse the good and truth of the Word.

Verses 1-3 discuss the Moabites specifically. They represent people who corrupt the good and truth of the church, meaning they would twist what they learned from the Word to suit their own selfish purposes. Bones represent natural truths that we can use as a framework to support all higher knowledge that we learn, so the fact that people were ‘burning bones’ means they destroyed their own foundation to gain spiritual knowledge. In verse 3, the Lord says that he will cut off the judge and the prince, meaning that the Moabites’ failure to determine what is good (like the judge), and lead a life based in truth (like the prince) will not stand against the real spiritual principles of the Lord.

Verses 4-5 are about people who destroy celestial things from the Word, by turning their hearts away from the Lord. The people of Judea had believed they were the Lord’s chosen people for so many generations at this point that they grew complacent, and no longer felt they needed to obey the Lord’s commandments.

Verses 6-8 tell what can happen when people pervert spiritual truths from the church, and turn them into falsities. Swedenborg writes that most of the images from these verses - silver, shoes, dust, wine - can all represent either falsity, or only the most external type of truth. The Israelites were turning to these falsities and to their own greed, instead of using the Lord’s truths to help the poor and the meek.

In verses 9-11, the Lord reminds the children of Israel of everything he has done to prepare them for salvation. He fought for them and delivered them from Egypt, lifted up their leaders and prophets, and provided them with the truths they would need in order to be regenerated.

He also shows that He has the strength to punish them, because He’s already overcome the Amorites, who symbolize evil in general (Secrets of Heaven 6306).

Verses 12-16 describe how the Israelites perverted the knowledge the Lord tried to give them. Instead of trusting what the Lord had taught them, they turned to their own self-righteousness for guidance. Since they thought they had all the answers, they corrupted the Nazarites and silenced the prophets. Without a proper understanding of the Lord’s teachings, the people were no longer equipped to fight against evils or to grow spiritually.

At face value, this chapter depicts the Lord as an angry god who will punish those who disobey him. What seems to be anger is actually the Lord fiercely protecting us, and calling us to follow Him. This chapter reminds us to turn our hearts toward the Lord, and to live according to the truths of the Word.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 2      

Napsal(a) E. Taylor and Helen Kennedy

In the Book of Amos, chapter two begins with the Lord declaring his anger against the people of Moab, Judea, and Israel. They have committed various wrongs against the Lord and the church, despite His efforts to guide them, and the chapter goes on to suggest that the Lord is losing faith in His people.

Verses 1-8 of this chapter describe the specific ways in which people can destroy or misuse the good and truth of the Word.

Verses 1-3 discuss the Moabites specifically. They represent people who corrupt the good and truth of the church, meaning they would twist what they learned from the Word to suit their own selfish purposes. Bones represent natural truths that we can use as a framework to support all higher knowledge that we learn, so the fact that people were ‘burning bones’ means they destroyed their own foundation to gain spiritual knowledge. In verse 3, the Lord says that he will cut off the judge and the prince, meaning that the Moabites’ failure to determine what is good (like the judge), and lead a life based in truth (like the prince) will not stand against the real spiritual principles of the Lord.

Verses 4-5 are about people who destroy celestial things from the Word, by turning their hearts away from the Lord. The people of Judea had believed they were the Lord’s chosen people for so many generations at this point that they grew complacent, and no longer felt they needed to obey the Lord’s commandments.

Verses 6-8 tell what can happen when people pervert spiritual truths from the church, and turn them into falsities. Swedenborg writes that most of the images from these verses - silver, shoes, dust, wine - can all represent either falsity, or only the most external type of truth. The Israelites were turning to these falsities and to their own greed, instead of using the Lord’s truths to help the poor and the meek.

In verses 9-11, the Lord reminds the children of Israel of everything he has done to prepare them for salvation. He fought for them and delivered them from Egypt, lifted up their leaders and prophets, and provided them with the truths they would need in order to be regenerated.

He also shows that He has the strength to punish them, because He’s already overcome the Amorites, who symbolize evil in general (Secrets of Heaven 6306).

Verses 12-16 describe how the Israelites perverted the knowledge the Lord tried to give them. Instead of trusting what the Lord had taught them, they turned to their own self-righteousness for guidance. Since they thought they had all the answers, they corrupted the Nazarites and silenced the prophets. Without a proper understanding of the Lord’s teachings, the people were no longer equipped to fight against evils or to grow spiritually.

At face value, this chapter depicts the Lord as an angry god who will punish those who disobey him. What seems to be anger is actually the Lord fiercely protecting us, and calling us to follow Him. This chapter reminds us to turn our hearts toward the Lord, and to live according to the truths of the Word.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 202


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 348, 1857, 3881, 6306, 6377, 9489, 10303

Apocalypse Revealed 316

Doctrine of the Lord 4


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 315, 355, 357, 376, 532, 633, 783

Scriptural Confirmations 9, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 22:25, 26

Leviticus 18:21

Numeri 6:2, 3, 13:32, 32:13

Deuteronomium 2:7, 8:2, 9:1, 2

Jozue 24:8

Soudců 13:7

1. Samuelova 3:20

2. Královská 26, 17:19, 25:9

2. Paralipomenon 14

Jób 18:16

Žalmy 33:16

Kazatel 9:11

Izajáš 3:14, 15, 5:24, 10:1, 2, 15:1, 30:10

Jeremiáše 2:6, 16:19, 17:27, 39:8, 48:1

Ezechiel 25:8

Ozeáš 8:14, 12:3

Ámos 1:4, 14, 3:1, 4:1, 5:11, 7:13, 8:4, 6, 9:1

Micheáš 2:6

Sofonjáš 8

Zacharjáš 11:5

Významy biblických slov

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

kosti
Kosti jsou silné a podpůrné, poskytují rámec pro naše těla a umožňují pohyb a akci. Jsou také nejméně „živou“ částí našeho těla, přičemž většina jejich...

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

paláce
'A palace,' as in Psalm 144:12, represents the understanding in which truths have a beautiful form. They have a beautiful form when they are from...

soudce
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

otcové
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

peníze
'Money' relates to truth.

otec
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

víno
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

kořeny
'A root,' as in Malachi 4:1, signifies charity. The dried up root,' as in Hosea 9:16, 17, signifies charity which could not bear fruit.

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

čtyřidceti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

nahý
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...


Přeložit: