1. Samuelova 7

Studovat vnitřní smysl

Bible kralická         

← 1. Samuelova 6   1. Samuelova 8 →

1 Tedy přišli muži Kariatjeharim a vzali odtud truhlu Hospodinovu, a vnesli ji do domu Abinadabova na pahrbek, a Eleazara syna jeho posvětili, aby ostříhal truhly Hospodinovy.

2 Stalo se pak, že od toho času, jakž zůstala truhla v Kariatjeharim, když bylo přeběhlo mnoho dní, a byl již rok dvadcátý, teprv se roztoužil všecken dům Izraelský po Hospodinu.

3 Nebo byl mluvil Samuel ke všemu domu Izraelskému, řka: Jestliže celým srdcem svým obracíte se k Hospodinu, odejměte bohy cizí z prostředku sebe i Astarota, a ustavte srdce své při Hospodinu, a služte jemu samému, a vysvobodí vás z ruky Filistinských.

4 A tak zavrhli synové Izraelští Bálim i Astarota, a sloužili Hospodinu samému.

5 Byl také řekl Samuel: Shromažďte všecken lid Izraelský do Masfa, a modliti se budu za vás Hospodinu.

6 I shromáždili se do Masfa, a vážíce vodu, vylévali před Hospodinem, a postíce se v ten den, řekli tam: Zhřešili jsme proti Hospodinu. A soudil Samuel syny Izraelské v Masfa.

7 Uslyšavše pak Filistinští, že synové Izraelští shromáždili se do Masfa, vytáhla knížata Filistinská proti Izraelovi. Což když uslyšeli synové Izraelští, báli se příchodu Filistinských.

8 Pročež řekli synové Izraelští Samuelovi: Nepřestávej volati za nás k Hospodinu Bohu našemu, aby nás vysvobodil z ruky Filistinských.

9 Vzav tedy Samuel beránka jednoho, kterýž ještě ssal, obětoval ho celého v obět zápalnou Hospodinu. I modlil se Samuel Hospodinu za Izraele, a uslyšel jej Hospodin.

10 I bylo, že když Samuel obětoval obět zápalnou, Filistinští přiblížili se, aby bojovali proti Izraelovi, ale zahřměl Hospodin hřímáním náramným v ten den nad Filistinskými, a potřel je, i poraženi jsou před tváří Izraele.

11 Vytáhše pak muži Izraelští z Masfa, stihali Filistinské, a bili je až pod Betchar.

12 Tehdy vzav Samuel kámen jeden, položil jej mezi Masfa a mezi Sen, a nazval jméno jeho Eben-Ezer; nebo řekl: Až potud pomáhal nám Hospodin.

13 A tak sníženi jsou Filistinští, a netáhli více na pomezí Izraelské; a byla ruka Hospodinova proti Filistinským po všecky dny Samuelovy.

14 Navrácena jsou také města Izraelovi, kteráž byli Filistinští odtrhli od Izraele, počna od Akaron až do Gát; i pomezí jejich vysvobodil Izrael z ruky Filistinských. A byl pokoj mezi Izraelem a Amorejskými.

15 I soudil Samuel Izraele po všecky dny života svého.

16 A chodě každého roku, obcházel Bethel a Galgala i Masfa, a soudil Izraele na všech těch místech.

17 (Potom navracoval se do Ramata, nebo tam byl dům jeho, a tam soudil Izraele.) Tam také vzdělal oltář Hospodinu.

← 1. Samuelova 6   1. Samuelova 8 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 7      

Here we find a broad-brush description of the life of Samuel, the last Judge of Israel, and the reality of the Israelitish world that he presided over. After the Philistines returned the Ark of the Covenant, it was taken to the city of Kirjath Jearim. Samuel commanded the people of Israel to rid themselves of their idols and worship of foreign gods, and return to worshiping the Lord. Chief among these idols was Baal. Baal was understood and worshiped in a variety of ways, most notably as the male god of fertility. Ashtoreth was the female equivalent.

The Children of Israel, like the nations around them, were polytheists at that time. They needed to be regularly convinced that Jehovah, the Lord, was the chief and most powerful God. A belief in only One God, who we now know as the Lord God Jesus Christ, was beyond them at that time. (see Arcana Coelestia 8301)

The people of Israel were called together by Samuel at Mizpah, where he judged them. The Philistines learned of this gathering and once again set out to make war with them. The Israelites made an offering to the Lord, and He responded to their cry by allowing them to push the Philistines back and reclaim cities that the Philistines had taken in previous conflicts.

Other similar skirmishes took place throughout Samuel’s life. There was an ongoing struggle between the Children and Israel, and the surrounding peoples. It represents the struggle we have between good and evil -- between the truths of the one God, Jehovah, and the Ten Commandments, and between the false, but popular, loves of self and the world.

Swedenborgian teachings describe how, in the earliest times of spiritual awareness in humanity, people knew that there was only one God, who was their Divine Creator and Redeemer. However, as people fell away from true faith, their worship degenerated and gradually became the worship of idolatry and multiple gods. In True Christian Religion 159, this is described as a form of insanity.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1453, 8301


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 700, 817

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:7, 28:18, 19, 35:2

Deuteronomium 4:29, 6:13, 28:7

Jozue 5:9, 10:10, 15:11, 18:26

Soudců 2:4, 11, 13, 4:5, 15, 6:24, 8:28, 10:10, 15, 16, 20:23, 26

1. Samuelova 1:19, 2:10, 4:1, 10:17, 12:10, 11, 14:35

2. Samuelova 6:3, 8:1, 22:14

1 Královská 8:47, 48

2. Královská 17:39, 23:15

1. Paralipomenon 13:5, 18:1

2. Paralipomenon 20:3, 33

Jób 3:24, 11:13, 14

Žalmy 18:15, 78:66, 99:6, 132:6

Jeremiáše 4:1, 42:2

Pláč Jeremjášův 2:19, 5:16

Ozeáš 1

Jóel 2:12

Zacharjáš 12:10

Matouš 4:10

Skutky apoštolů 13:20

Významy biblických slov

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

samuel
'Samuel' signifies the Word.

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

masfa
'Mizpah,' as in Genesis 31:49, signifies the quality of the Lord’s presence with people who are principled in the goods of works, or with the...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

izraelské
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Filistinští
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Samuelovi
'Samuel' signifies the Word.

nás
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

pod
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

kámen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

jeden
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

ruka
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

dny
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

města
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

gát
Gath, a city of the Philistines, signifies the spiritual principle of the church.

Bethel
Když měl Jacob svůj slavný sen o schodišti vedoucím do nebe, pojmenoval místo „Bethel“, což je hebrejština pro „dům Boží“. Tento doslovný význam se odráží...

galgala
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

oltář
První oltář uvedený ve Slově byl postaven Noemem poté, co vyšel z archy. Na tomto oltáři obětoval Hospodinu čistá zvířata. Hory představují Pána, protože jsou...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Seeing the Hands of Providence in Our Lives
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: