1. Samuelova 5:1

Studie

     

1 Filistinští pak vzali truhlu Boží, a zanesli ji z Eben-Ezer do Azotu.