1. Samuelova 31:13

Studie

  

13 A vzavše kosti jejich, pochovali je pod stromem v Jábes, a postili se sedm dní.