1 Královská 5:8

Studie

       

8 I poslal Chíram k Šalomounovi, řka: Vyrozuměl jsem, oč jsi poslal ke mně; jáť učiním všecku vůli tvou z strany dříví cedrového i jedlového.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 8. While there is reciprocation on the part of interior knowledges, attended with reflection, and a determination to cooperate with celestial love in providing celestial-spiritual, and celestial-natural things for the habitation of celestial love.