1 Královská 5:18

Studie

       

18 Kteréž tesali kameníci Šalomounovi a kameníci Chíramovi a Gibličtí. A tak připravovali dříví i kamení k stavení domu toho.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 18. While the same threefold powers of the mind should be devoted to the application of those truths to the formation of the will and the understanding of the perfect man.