1 Královská 5:16

Studie

       

16 Kromě předních vládařů Šalomounových, kterýchž bylo nad dílem tři tisíce a tři sta. Ti představeni byli lidem, kteříž dělali.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 16. These powers being also in subordination to interior spiritual truths, of which there is a full supply, these being the intermediate between celestial good and natural good for the making perfect of the character.