1. list Korintským 8:2

Studie

     

2 Zdá-li se pak komu, že něco umí, ještě nic nepoznal, tak jakž by měl znáti.