1. list Korintským 8:11

Studie

     

11 I zahyneť bratr mdlý, (pro tvé to vědění), za kteréhož Kristus umřel.