1. Paralipomenon 13:13

Studie

     

13 Pročež nepřenesl David truhly k sobě do města Davidova, ale obrátil ji do domu Obededoma Gittejského.