Solomonova mudrost 6

           

1 Čujte, dakle, kraljevi, i urazumite se! Poučite se, vladari zemalja dalekih!

2 Poslušajte, vi koji upravljate mnoštvima i koji se hvastate silom svojih naroda!

3 Gospod je onaj koji vam je moć podario, i vladavina je od Svevišnjeg, koji će ispitivati djela vaša i vaše nakane istražiti.

4 Iako ste upravljači njegova kraljevstva, ne vladaste pravedno, niti se držaste zakona, niti služiste nakani Božjoj.

5 Gospod će vas napasti brzo i užasno, jer za velikaše je nemilosrdna kazna;

6 maleni su oproštenja dostojni, a moćnici će biti moćno kažnjeni.

7 Jer Gospod Svevladar ne uzmiče ni pred kim niti se plaši kakve veličine: tÓa on je stvorio i mala i velika i jednako se brine za sve,

8 a istraga oštra očekuje moćnike.

9 Vama su dakle, vladari upravljene riječi moje da se naučite mudrosti i ne griješite.

10 Jer oni koji sveto čuvaju svetinje sami se posvećuju, i koji su u tom poučeni nalaze obranu.

11 Žudite stoga za riječima mojim, čeznite za njima: one će vas poučiti.

12 Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže.

13 Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje.

14 Tko zorom rani njoj taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih.

15 Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan.

16 Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i u susret im dolazi u svakoj misli.

17 Jer njezin početak najistinskiji želja je za poukom, u težnji za poukom ljubav je prema njoj;

18 voljeti je znači držati njene zakone, a posluh njezinim zakonima pouzdana je besmrtnost,

19 a besmrtnost vodi u blizinu Božju;

20 tako žudnja za mudrošću dovodi do kraljevstva.

21 Ako se, vi vladari nad pucima, radujete prijestoljima i žezlima, tad mudrost štujte da dovijeka kraljujete.

22 A sad ću vam priopćiti što je mudrost i kako je postala. Neću vam skriti tajne, nego ću je pratiti od početka i na vidjelo iznijeti znanje njezino, i neću istinu mimoići.

23 Neću poći ni s pogubnom Zavišću: ona ništa zajedničko nema s Mudrošću.

24 Mnoštvo je mudraca svijetu spasenje i kralj uman blagostanje narodu.

25 Zato crpite nauku iz riječi mojih i bit će vam na probitak.

  


Přeložit: