Psalam 9

Studie

  

1 Zborovođi. Po napjevu "Umri za sina". Psalam. Davidov.

2 $ALEF Slavim te, Jahve, svim srcem svojim, ispovijedam sva čudesna djela tvoja.

3 Radujem se i kličem tebi, pjevam imenu tvome, Svevišnji!

4 $BET Dušmani moji natrag krenuše, padoše i pred licem tvojim pogiboše.

5 Jer ti se zauze za moje pravo i parbu moju, ti sjede na prijesto - sudac pravedan:

6 $GIMEL ti pokara pogane, pogubi bezbošca, ime im izbrisa dovijeka.

7 Dušmani klonuše, smrvljeni zauvijek, ti im gradove razori - nesta im spomena.

8 $HE Ali Jahve dovijeka stoluje, postavi prijesto svoj da sudi:

9 sam po pravdi sudi krug zemaljski, izreče pucima osudu pravednu.

10 $VAU Jahve je tvrđava tlačenom, tvrđava spasa u danima tjeskobe.

11 Nek' se uzdaju u te koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onih što ljube tebe, o Jahve.

12 $ZAJIN Pjevajte Jahvi koji prebiva na Sionu, razglašujte među pucima djela njegova,

13 jer ih se spomenu kao osvetnik krvi i siromaškog jauka ne zaboravi.

14 $HET Smiluj mi se, Jahve: pogledaj nevolju u koju me vrgoše neprijatelji moji, od vrata smrti izbavi me

15 da naviještam sve hvale tvoje na vratima kćeri Sionske, da radostan kličem zbog spasenja tvoga.

16 $TET Pogani padoše u jamu koju sami iskopaše, zamka koju potajno staviše uhvati nogu njihovu.

17 Jahve se iskaza i sud održa; grešnik se spleo u djela svoja.

18 $JOD Nek' grešnici odu u Podzemlje, svi pogani što zaboraviše Boga.

19 $KAF Jer siromah neće pasti u zaborav zauvijek, ufanje ubogih neće biti zaludu dovijeka.

20 Ustani, Jahve, da se ne osili čovjek, nek' pogani budu osuđeni pred tobom!

21 Strah im, o Jahve, utjeraj, nek' spoznaju pogani da su smrtnici!

  
Scroll to see more.