Psalam 41

Studie

              |

1 Zborovođi. Psalam. Davidov.

2 Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve će ga spasiti!

3 Jahve će ga štititi i živa sačuvati, sreću mu dati na zemlji i neće ga predati na volju dušmanima.

4 Jahve će ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu.

5 Zavapih: "Jahve, smiluj mi se, iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!"

6 Neprijatelji zlo govore o meni: "Kad će umrijeti i kad će mu nestati imena?"

7 I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja i vani opada.

8 Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni; zlo mi dosuđuju:

9 "Pogubna se pošast na nj oborila." Ili: "Tko jednom leže, više ne ustaje."

10 Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.

11 A ti, Jahve, smiluj se meni i podigni me da im mogu uzvratiti.

12 Po tome ću znati da sam mio tebi: što se dušmanin moj neće veseliti nada mnom.

13 A mene ćeš zdrava uzdržati i pred svoje me lice staviti dovijeka.

14 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen!

Scroll to see more.