Psalam 39:8

Studie

     

8 A sada, čemu da se nadam, Gospode? Sva je nada moja u tebi!