Psalam 34

Studie

           |

1 Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom, a on

2 $ALEF Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima!

3 $BET Nek' se Jahvom duša moja hvali: nek' čuju ponizni i nek' se raduju!

4 $GIMEL Veličajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno!

5 $DALETTražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga.

6 $HE U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša.

7 $ZAJIN Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba.

8 $HET Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi.

9 $TET Kušajte i vidite kako dobar je Jahve: blago čovjeku koji se njemu utječe!

10 $JOD Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje.

11 $KAF Osiromašiše mogućnici i gladuju, a koji traže Jahvu ne trpe oskudice.

12 $LAMED Dođite, djeco, i poslušajte me, učit ću vas strahu Gospodnjem.

13 $MEM O čovječe, ljubiš li život? Želiš li dane mnoge uživati dobra?

14 $NUN Jezik svoj oda zla suspreži i usne od riječi prijevarnih!

15 $SAMEK Zla se kloni, a čini dobro, traži mir i za njim idi!

16 $PE Oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove.

17 $AJIN Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji.

18 $SADE Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba.

19 $KOF Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava.

20 $REŠ Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja.

21 $ŠIN On čuva sve kosti njegove: ni jedna mu se neće slomiti.

22 $TAU Opakost bezbošca ubija, platit će koji mrze pravednika.

23 Jahve izbavlja duše slugu svojih, i neće platiti tko god se njemu utječe.

  
Scroll to see more.