Psalam 24

Studie

           |

1 Psalam. Davidov. Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive.

2 On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti.

3 Tko će uzići na Goru Jahvinu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu?

4 Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo.

5 On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.

6 Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva.

7 "Podignite, vrata, nadvratnike svoje, dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!"

8 "Tko je taj Kralj slave?" "Jahve silan i junačan, Jahve silan u boju!"

9 "Podignite, vrata, nadvratnike svoje dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!"

10 "Tko je taj Kralj slave?" "Jahve nad Vojskama - on je Kralj slave!"

Scroll to see more.