Brojevi 33

Studie

           |

1 Ovo su postaje Izraelaca što ih prijeđoše kad iziđoše iz zemlje egipatske u svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.

2 Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne točke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim točkama.

3 Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca - sutradan poslije Pashe - kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i naočigled sviju Egipćana,

4 dok su Egipćani pokopavali one koje je Jahve između njih pobio, to jest sve prvorođence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu.

5 Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu.

6 Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje.

7 Pođu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom.

8 Krenu od Pi Hahirota i prijeđu posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari.

9 Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Tu su se utaborili.

10 Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more.

11 A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu.

12 Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki.

13 Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu.

14 Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije.

15 Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji.

16 Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi.

17 Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu.

18 Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi.

19 Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu.

20 Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni.

21 Iz Libne odu i utabore se u Risi.

22 Odu iz Rise te se utabore u Kehelati.

23 Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu.

24 Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi.

25 Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu.

26 Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu.

27 Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu.

28 Iz Taraha odu i utabore se u Mitki.

29 Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni.

30 Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu.

31 Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu.

32 Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu.

33 Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati.

34 Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni.

35 Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu.

36 Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu.

37 Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.

38 Na zapovijed Jahvinu svećenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u četrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje.

39 Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.

40 Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, čuo je o dolasku Izraelaca.

41 S brda Hora odu te se utabore u Salmoni.

42 Odu iz Salmone i utabore se u Punonu.

43 Odu iz Punona i utabore se u Obotu.

44 Odu iz Obota i utabore se na moapskom području u Ije-Abarimu.

45 Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu.

46 Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu.

47 Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom.

48 Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu;

49 taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama.

50 Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve reče Mojsiju:

51 "Ovako reci Izraelcima: 'Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku,

52 potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite.

53 Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete.

54 Zemlju razdijelite kockom među svoje rodove. Brojnijem povećajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otačkim plemenima dijelite im baštinu.

55 Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda će oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim očima i bodljike u vašim bokovima; dosađivat će vam u zemlji u kojoj budete živjeli

56 i postupit ću s vama kako sam mislio postupiti s njima.'"