Brojevi 31

Studie

           |

1 Jahve reče Mojsiju:

2 "Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima, a poslije toga pridružit ćeš se svojim precima."

3 A Mojsije reče narodu: "Opremite ljude između sebe za pohod na Midjance,

4 da na Midjancima izvrše Jahvinu osvetu. Na vojnu opremite po jednu tisuću od svakoga izraelskog plemena!"

5 I tako su iz izraelskih porodica - tisuću po plemenu - za vojnu skupili dvanaest tisuća.

6 Posla ih Mojsije - tisuću po plemenu - na vojnu zajedno s Pinhasom, sinom svećenika Eleazara. On je nosio posvećene stvari i trube.

7 Oni zavojuju na Midjance, kako je Jahve naredio Mojsiju, i pobiju sve muškarce.

8 Među ostalima pobili su i midjanske kraljeve: Evija, Rekema, Sura, Hura i Rebu - pet midjanskih kraljeva. Mačem pogube i Bileama, Beorova sina.

9 Odvedu tada Izraelci u ropstvo midjanske žene s njihovom djecom i svu njihovu stoku, krupnu i sitnu, i zaplijene sve njihovo blago.

10 Ognjem spale sve gradove njihove u kojima se živjeli i sva njihova naselja,

11 a sve njihovo uzmu za plijen i pljačku, i ljude i životinje.

12 Onda u tabor na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, dovedu Mojsiju, svećeniku Eleazaru i svoj izraelskoj zajednici zarobljenike, plijen i pljačku.

13 Mojsije, svećenik Eleazar i svi glavari zajednice izađu im u susret izvan tabora.

14 Mojsije se razljuti na zapovjednike vojske, tisućnike i satnike, koji se bijahu vratili s toga bojnog pohoda.

15 Reče im: "Što! Na životu ste ostavili sve ženskinje!

16 A baš su žene, po nagovoru Bileamovu, zavele Izraelce da u Peorovu slučaju istupe protiv Jahve. Tako dođe pomor na Jahvinu zajednicu.

17 Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca!

18 A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se.

19 Vi pak proboravite izvan tabora sedam dana; svi vi koji ste koga ubili i koji ste se ubijenoga dotakli. Čistite se i vi i vaši zarobljenici trećega i sedmoga dana;

20 očistite svu odjeću, sve mješine, sve od kostrijeti napravljeno i sve drvene predmete."

21 Zatim svećenik Eleazar progovori borcima koji su se vratili iz boja: "Ovo je odredba koju je izdao Jahve Mojsiju:

22 'Zlato, srebro, bakar, gvožđe, mjed i olovo -

23 sve što podnosi vatru - provucite kroz vatru i bit će očišćeno.' Ipak, neka se očisti i vodom očišćenja. A sve što ne podnosi vatru provucite kroz vodu.

24 Sedmoga dana operite svoju odjeću i bit ćete čisti. Poslije toga možete se vratiti u tabor."

25 Jahve reče Mojsiju:

26 "Ti, svećenik Eleazar i obiteljske starješine zajednice napravite popis ratnoga plijena, ljudstva i stoke,

27 a onda ratni plijen podijeli napola: na borce koji su išli u borbu i na svu ostalu zajednicu.

28 Od boraca koji su išli u borbu ustavi ujam za Jahvu: jednu glavu od svakih pet stotina, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke.

29 Uzmi to od njihove polovice i podaj svećeniku Eleazaru kao podizanicu za Jahvu.

30 A od polovice što zapadne druge Izraelce uzmi po glavu od pedeset, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke - od svih životinja - pa ih podaj levitima koji vode brigu o Jahvinu prebivalištu."

31 Mojsije i svećenik Eleazar učine kako je Jahve naredio Mojsiju.

32 Ratnoga je plijena bilo, osim pljačke što su vojnici napljačkali: šest stotina sedamdeset i pet tisuća grla sitne stoke,

33 sedamdeset i dvije tisuće grla krupne stoke,

34 šezdeset i jedna tisuća magaradi,

35 a ljudskih duša - žena koje nisu poznale muškarca - bijaše u svemu trideset i dvije tisuće.

36 Prema tome, polovica što je dodijeljena onima koji su išli u borbu bila je: tri stotine trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke;

37 ujam za Jahvu od sitne stoke šest stotina sedamdeset i pet grla;

38 krupne je stoke bilo trideset i šest tisuća grla, a njihov ujam za Jahvu sedamdeset i dva grla;

39 magaradi je bilo trideset tisuća i pet stotina, a njihov ujam za Jahvu šezdeset i jedno.

40 Ljudskih je duša bilo šesnaest tisuća, a njihov ujam za Jahvu trideset i dvije osobe.

41 Ujam predade Mojsije svećeniku Eleazaru za podizanicu Jahvi, kako je Jahve naredio Mojsiju.

42 A od polovice koja je zapala druge Izraelce i koju Mojsije odijeli od one što je pripala ljudima koji su se borili -

43 dakle, polovica što je pripala zajednici iznosila je: trista trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke,

44 a krupne stoke trideset i šest tisuća grla;

45 magaradi trideset tisuća i pet stotina,

46 a ljudskih duša šesnaest tisuća.

47 Tako, od polovice što je pripala Izraelcima Mojsije ostavi po jedno od pedeset, i od ljudstva i od stoke, te ih predade levitima koji su se brinuli o Jahvinu prebivalištu, kako je Jahve naredio Mojsiju.

48 Onda pristupiše k Mojsiju vojnički zapovjednici, tisućnici i satnici,

49 i rekoše mu: "Tvoje sluge prebrojile su borce što bijahu pod našim zapovjedništvom i od nas nitko nije izgubljen.

50 Uz to smo donijeli svoje darove Jahvi: narukvica, orukvica, prstenja, naušnica i ogrlica - na kakvu je tko zlatninu već naišao - da se nad nama obavi obred pomirenja pred Jahvom."

51 Mojsije i svećenik Eleazar prime od njih to zlato, to jest sve te izrađene predmete.

52 Bilo je svega zlata što su kao svoju podizanicu Jahvi donijeli tisućnici i satnici: šesnaest tisuća sedam stotina i pedeset šekela.

53 Svaki je vojnik za se zadržao svoj plijen.

54 Tako Mojsije i svećenik Eleazar uzmu zlato od tisućnika i satnika te ga donesu u Šator sastanka na spomen Izraelcima pred Jahvom.