Brojevi 13

Studie

           |

1 Jahve reče Mojsiju:

2 "Pošalji ljude, po jednoga čovjeka iz pojedinog pradjedovskog plemena, da izvide kanaansku zemlju, koju dajem Izraelcima. Pošaljite sve njihove glavare!"

3 Na Jahvinu zapovijed Mojsije ih posla iz pustinje Parana. Svi ti ljudi bijahu glavari Izraelaca.

4 A ovo su njihova imena: Šamua, sin Zakurov, od plemena Rubenova;

5 Šafat, sin Horijev, od plemena Šimunova;

6 Kaleb, sin Jefuneov, od plemena Judina;

7 Jigal, sin Josipov, od plemena Jisakarova;

8 Hošea, sin Nunov, od plemena Efrajimova;

9 Palti, sin Rafuov, od plemena Benjaminova;

10 Gadiel, sin Sodijev, od plemena Zebulunova;

11 Gadi, sin Susijev, od plemena Josipova, od plemena Manašeova;

12 Amiel, sin Gemalijev, od plemena Danova;

13 Setur, sin Mikaelov, od plemena Ašerova;

14 Nahbi, sin Vofsijev, od plemena Naftalijeva;

15 Geuel, sin Makijev, od plemena Gadova.

16 To su imena ljudi koje je Mojsije poslao da izvide zemlju. A Hošeu, sina Nunova, Mojsije prozva Jošuom.

17 Posla ih Mojsije da izvide kanaansku zemlju pa im reče: "Idite gore u Negeb, onda se popnite na brdo.

18 Razgledajte zemlju kakva je. Je li narod koji u njoj živi jak ili slab, malobrojan ili mnogobrojan?

19 Kakva je zemlja u kojoj živi: dobra ili rđava? Kakvi su gradovi u kojima borave: otvoreni ili utvrđeni?

20 Kakvo je tlo: plodno ili mršavo? Ima li po njemu drveća ili nema? Odvažni budite i ponesite plodova te zemlje." Bilo je upravo vrijeme ranog grožđa.

21 Odu oni gore da izvide zemlju od pustinje Sina do Rehoba, koji je na ulazu u Hamat.

22 Popnu se u Negeb i dođu do Hebrona, gdje su se nalazili Ahiman, Šešaj i Talmaj, Anakovi potomci. - Hebron je osnovan sedam godina prije nego Soan u Egiptu. -

23 Kada stigoše u Dolinu Eškol, odrezaše ondje lozu s grozdom i ponesoše ga, udvoje, na motki; ponesoše i mogranja i smokava.

24 Ono se mjesto prozva Dolina Eškol zbog grozda koji su ondje Izraelci odrezali.

25 Nakon četrdeset dana vrate se iz zemlje koju su izviđali.

26 Odu k Mojsiju i Aronu i svoj izraelskoj zajednici u Kadeš, u Paranskoj pustinji. Podnesu njima i svoj zajednici izvještaj, a onda im pokažu plodove zemlje.

27 Izvijeste ga oni: "Išli smo u zemlju u koju si nas poslao. Zaista njome teče med i mlijeko. Evo njezinih plodova.

28 Ali je jak narod koji u onoj zemlji živi, gradovi su utvrđeni i vrlo veliki. A vidjesmo ondje i potomke Anakove.

29 Amalečani borave u negepskom kraju: Hetiti, Jebusejci i Amorejci žive u brdu; a Kanaanci se nalaze uz more i duž Jordana."

30 Kaleb ušutka narod oko Mojsija i progovori: "Krenimo ne oklijevajući i zauzmimo je, jer je možemo nadvladati!"

31 Ali ljudi što su s njim išli odvratiše: "Ne možemo ići na onaj narod jer je jači od nas."

32 I počnu ozloglašivati Izraelcima zemlju koju su izviđali: "Zemlja kroz koju smo prošli da je izvidimo Zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sav narod što ga u njoj vidjesmo ljudi su krupna stasa.

33 Vidjesmo ondje i divove - Anakovo potomstvo od divova. Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima."