Matej 9

Study

             

1 I ušavši u lađu, preplovi i dođe u svoj grad.

2 Kad gle, doniješe mu uzetoga koji je ležao na nosiljci. Vidjevši njihovu vjeru, reče Isus uzetomu: "Hrabro, sinko, otpuštaju ti se grijesi!"

3 A gle, neki od pismoznanaca rekoše u sebi: "Ovaj huli!"

4 Prozrevši njihove misli, Isus reče: "Zašto snujete zlo u srcima?

5 Ta što je lakše reći: 'Otpuštaju ti se grijesi' ili reći: 'Ustani i hodi'?

6 Ali da znate: vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!" Tada reče uzetomu: "Ustani, uzmi nosiljku i pođi kući!"

7 I on usta te ode kući.

8 Kad mnoštvo to vidje, zaprepasti se i poda slavu Bogu koji takvu vlast dade ljudima.

9 Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: "Pođi za mnom!" On usta i pođe za njim.

10 Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima.

11 Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?"

12 A on, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima.

13 Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike."

14 Tada pristupe k njemu Ivanovi učenici govoreći: "Zašto mi i farizeji postimo, a učenici tvoji ne poste?"

15 Nato im Isus reče: "Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik, i tada će postiti!"

16 "A nitko ne stavlja krpe od sirova sukna na staro odijelo, jer zakrpa vuče s odijela pa nastane još veća rupa."

17 "I ne ulijeva se novo vino u stare mješine. Inače se mješine proderu, vino prolije, a mješine propadnu. Nego, novo se vino ulijeva u nove mješine pa se oboje sačuva."

18 Dok im on to govoraše, gle, pristupi neki glavar, pokloni mu se do zemlje i reče: "Kći mi, evo, umrije, ali dođi, stavi ruku na nju, i oživjet će."

19 Isus usta te s učenicima pođe za njim.

20 I gle, neka žena koja bolovaše dvanaest godina od krvarenja priđe odostraga i dotaknu se skuta njegove haljine.

21 Mislila je: "Dotaknem li se samo njegove haljine, spasit ću se."

22 A Isus se okrenu i vidjevši je reče: "Hrabro, kćeri, vjera te tvoja spasila." I žena bi spašena od toga časa.

23 I uđe Isus u kuću glavarovu. Ugleda svirače i bučno mnoštvo pa

24 reče: "Odstupite! Djevojka nije umrla, nego spava." Oni mu se podsmjehivahu.

25 A kad je svijet bio izbačen, uđe on, primi djevojku za ruku i ona bi uskrišena.

26 I razglasi se to po svem onom kraju.

27 Kad je Isus odlazio odande, pođu za njim dva slijepca vičući: "Smiluj nam se, Sine Davidov!"

28 A kad uđe u kuću, pristupe mu slijepci. Isus im kaže: "Vjerujete li da mogu to učiniti?" Kažu mu: "Da, Gospodine!"

29 Tada se dotače njihovih očiju govoreći: "Neka vam bude po vašoj vjeri."

30 I otvoriše im se oči. A Isus im poprijeti: "Pazite da nitko ne dozna!"

31 Ali oni, izišavši, razniješe glas o njemu po svem onom kraju.

32 Tek što oni iziđoše, gle, doniješe mu njemaka opsjednuta.

33 Pošto izagna đavla, progovori njemak. Mnoštvo se čudom čudilo i govorilo: "Nikada se takvo što ne vidje u Izraelu!"

34 A farizeji govorahu: "Po poglavici đavolskome izgoni đavle."

35 I obilazio je Isus sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.

36 Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira.

37 Tada reče svojim učenicima: "Žetve je mnogo, a radnika malo.

38 Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju."

  
Scroll to see more.