Matej 4

Studie

           |

1 Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša.

2 I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje.

3 Tada mu pristupi napasnik i reče: "Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom."

4 A on odgovori: "Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta."

5 Ðavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama

6 i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen."

7 Isus mu kaza: "Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!"

8 Ðavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu

9 pa mu reče: "Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš."

10 Tada mu reče Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!"

11 Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.

12 A čuvši da je Ivan predan, povuče se u Galileju.

13 Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu

14 da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji:

15 Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska -

16 narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.

17 Otada je Isus počeo propovijedati: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!"

18 Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari.

19 I kaže im: "Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!"

20 Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.

21 Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih.

22 Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.

23 I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu.

24 I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja - opsjednute, mjesečare, uzete - i on ih ozdravljaše.

25 Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

  
Scroll to see more.