Matej 27

Hrvatski prijevod

Studovat vnitřní smysl

← Matej 26   Matej 28 →

1 A kad objutri, svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da ga pogube.

2 I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu.

3 Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama

4 govoreći: "Sagriješih predavši krv nedužnu!" Odgovoriše: "Što se to nas tiče? To je tvoja stvar!"

5 I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi.

6 Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše:

7 "Nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su krvarina." Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop stranaca.

8 Stoga se ona njiva zove "Krvava njiva" sve do danas.

9 Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: Uzeše trideset srebrnjaka - cijenu Neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi -

10 i dadoše ih za njivu lončarovu kako mi naredi Gospodin.

11 Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj: "Ti li si kralj židovski?" On odgovori: "Ti kažeš."

12 I dok su ga glavari svećenički i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao.

13 Tada mu reče Pilat: "Ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče?"

14 I ne odgovori mu ni na jednu riječ te se upravitelj silno čudio.

15 A o Blagdanu upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli.

16 Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba.

17 Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: "Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?"

18 Znao je doista da ga predadoše iz zavisti.

19 Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči nu njegova žena: "Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega."

20 Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi.

21 Upita ih dakle upravitelj: "Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?" A oni rekoše: "Barabu!"

22 Kaže im Pilat: "Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?" Oni će: "Neka se razapne."

23 A on upita: "A što je zla učinio?" Vikahu još jače: "Neka se razapne!"

24 Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: "Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!"

25 Sav narod nato odvrati: "Krv njegova na nas i na djecu našu!"

26 Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne.

27 Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu.

28 Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem.

29 Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: "Zdravo, kralju židovski!"

30 Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi.

31 Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu.

32 Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ.

33 I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto,

34 dadoše mu piti vino sa žuči pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti.

35 A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku.

36 I sjedeći ondje, čuvahu ga.

37 I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: "Ovo je Isus, kralj židovski."

38 Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva.

39 A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama:

40 "Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, siđi s križa!"

41 Slično i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se, govorahu:

42 "Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada siđe s križa pa ćemo povjerovati u nj!

43 Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: 'Sin sam Božji!'"

44 Tako ga vrijeđahu i s njim raspeti razbojnici.

45 Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji - do ure devete.

46 O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To će reći: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"

47 A neki od nazočnih, čuvši to, govorahu: "Ovaj zove Iliju."

48 I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti.

49 A ostali rekoše: "Pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi."

50 A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh.

51 I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše,

52 grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše

53 te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima.

54 A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: "Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj."

55 A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu;

56 među njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih.

57 Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov.

58 On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne.

59 Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno

60 i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe.

61 A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu.

62 Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata

63 te mu rekoše: "Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: 'Nakon tri dana uskrsnut ću.'

64 Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećega dana da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: 'Uskrsnuo je od mrtvih!' I bit će posljednja prijevara gora od prve."

65 Reče im Pilat: "Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!"

66 Nato oni odu i osiguraju grob: zapečate kamen i postave stražu.

← Matej 26   Matej 28 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1839, 2276, 2576, 2798, 2819, 2916, 2966 ...

Apocalypse Revealed 410, 586

The Lord 12, 19

Heaven and Hell 312

Istinska Kršćanska Religija 104

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: