Luka 16

Hrvatski prijevod

Studovat vnitřní smysl

← Luka 15   Luka 17 →

1 Govoraše i svojim učenicima: "Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja.

2 Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: 'Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!'

3 Nato upravitelj reče u sebi: 'Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se.

4 Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.'"

5 "I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: 'Koliko duguješ gospodaru mojemu?' On reče: 'Sto bata ulja.'

6 A on će mu: 'Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.'

7 Zatim reče drugomu: 'A ti, koliko ti duguješ?' On odgovori: 'Sto kora pšenice.' Kaže mu: 'Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.'"

8 "I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti."

9 "I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore."

10 "Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten.

11 Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti?

12 I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?"

13 "Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu."

14 Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se.

15 On im reče: "Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom."

16 "Zakon i Proroci do Ivana su, a otada se navješćuje kraljevstvo Božje i svatko se u nj silom probija.

17 Lakše će nebo i zemlja proći, negoli propasti i jedan potezić Zakona."

18 "Tko god otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini preljub. I tko se god oženi otpuštenom, čini preljub."

19 "Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio.

20 A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima

21 i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve."

22 "Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan.

23 Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara

24 pa zavapi: 'Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.'

25 Reče nato Abraham: 'Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.

26 K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.'"

27 "Nato će bogataš: 'Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga.

28 Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.'

29 Kaže Abraham: 'Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!'

30 A on će: 'O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.'

31 Reče mu: 'Ako ne slušaju Mojsija i Proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.'"

← Luka 15   Luka 17 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1749, 1861, 2252, 2588, 2636, 3305, 3703 ...

Apocalypse Revealed 206, 282, 553, 662, 664, 725, 749 ...

Conjugial Love 41

Divine Providence 100, 134, 250

The Lord 9, 10, 42

Sacred Scripture 40, 90

Life 2, 17

Heaven and Hell 365, 456, 570

The Last Judgment 17, 19

Istinska Kršćanska Religija 215, 278, 288, 341, 437, 475, 500 ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 228, 239

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: