Levitska 1

Studovat vnitřní smysl

Hrvatski prijevod         

← Izlazak 40   Levitska 2 →

1 Zovnu Jahve Mojsija te mu iz Šatora sastanka reče:

2 "Govori Izraelcima i kaži im: 'Kad tko od vas želi prinijeti Jahvi žrtvu od stoke, prinijet će je ili od krupne ili od sitne stoke.

3 Ako njegov prinos za žrtvu paljenicu bude od krupne stoke, neka prinese muško bez mane. Neka ga dovede k ulazu u Šator sastanka da pred Jahvom bude primljen.

4 Neka stavi svoju ruku na glavu žrtve paljenice da mu za njegovo ispaštanje bude primljena.

5 Neka zatim zakolje junca pred Jahvom. A Aronovi sinovi, svećenici, neka prinesu krv. Neka njome zapljusnu sve strane žrtvenika koji stoji pred ulazom u Šator sastanka.

6 Potom neka se žrtva sadre i rasiječe na dijelove.

7 Neka sinovi Aronovi, svećenici, nalože vatru na žrtveniku i na vatru metnu drva.

8 Neka zatim sinovi Aronovi, svećenici, naslažu dijelove, s glavom i lojem, na drva što su na vatri na žrtveniku.

9 Drobina i noge neka se operu u vodi. A onda neka svećenik sve sažeže u kad na žrtveniku. To je žrtva paljenica, žrtva paljena Jahvi na ugodan miris.'

10 Ako bi htio prinijeti za žrtvu paljenicu od sitne stoke - od ovaca ili koza - neka prinese muško bez mane.

11 Neka ga zakolje pred Jahvom, na žrtveniku sa sjeverne strane. Neka zatim Aronovi sinovi, svećenici, zapljusnu žrtvenik krvlju sa svih strana.

12 Potom neka je rasijeku na dijelove, a svećenik neka ih, s glavom i lojem, naslaže na drva što su na vatri na žrtveniku.

13 Drobina i noge neka se operu u vodi. Onda svećenik neka sve prinese i na žrtveniku sažeže. To je žrtva paljenica, žrtva paljena Jahvi na ugodan miris.

14 Ako bi hto prinijeti Jahvi ptice kao žrtvu paljenicu, neka onda prinese grlicu ili golubića.

15 Neka ga svećenik prinese k žrtveniku i, zavrnuvši mu vratom, otkine glavu i na žrtveniku sažeže. Zatim neka mu krv iscijedi žrtveniku sa strane.

16 Neka mu gušu i perje ukloni i pobaca ih na istočnu stranu žrtvenika, na mjesto za otpatke.

17 Neka ga raspori duž obaju krila, ali neka ih ne rastavlja. Onda neka ga svećenik na žrtveniku sažeže na drvima što su na vatri. To je žrtva paljenica, žrtva paljena Jahvi na ugodan miris."

← Izlazak 40   Levitska 2 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2180, 8680


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 870, 922, 925, 1001, 1408, 1823, 1832, ...

Apocalypse Revealed 278, 379, 468, 782

Heaven and Hell 287

Istinska Kršćanska Religija 706


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 324, 329, 365, 504, 725, 1159

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

Postanak 8:20, 21, 15:10

Izlazak 3:4, 12:5, 25:22, 29:10, 15, 19, 40:6, 29

Levitska 2:2, 9, 16, 3:1, 2, 5, 8, 13, 4:3, 4, 7, 23, 24, 29, 32, 33, 5:7, 10, 15, 18

Leviticus 6:2, 3

Levitska 14, 7:38, 8:18, 21, 28, 9:2, 12:8, 14:10, 16:3, 5, 21, 22:18, 19, 23:12, 18

Brojevi 1:1, 5:15, 6:14, 7:15, 15:3, 19:2, 28:7, 8, 11, 19, 31, 29:2, 8, 13

1 Kraljevi 18:33

1 Ljetopisi 6:34

2 Ljetopisi 4:6, 29:32, 35:12

Ezra 3:5

Ezekijel 40:38, 39, 43:18, 45:15

Efežanima 5:2

Hebrejima 6:2, 9:22

1 Ivanova 2:2


Přeložit: