Judith 14:4

              

4 Vi i svi koji žive u granicama Izraela, progonite ih i uništite na putu njihova uzmaka.Přeložit: