Judith 14:17

              

17 Uđe zatim u šator u kojem je boravila Judita i ne nađe je. Onda otrča k narodu i povika:Přeložit: