Ivan 16

Studie

  

1 To sam vam govorio da se ne sablaznite.

2 Izopćavat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu.

3 A to će činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene.

4 Govorio sam vam ovo da se, kada dođe vrijeme, sjetite da sam vam rekao." "S početka vam ne rekoh ovo jer bijah s vama.

5 A sada odlazim k onome koji me posla i nitko me od vas ne pita: 'Kamo ideš?'

6 Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah.

7 No kažem vam istinu: bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama.

8 A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda:

9 grijeh je što ne vjeruju u mene;

10 pravednost - što odlazim k Ocu i više me ne vidite;

11 a osuda - što je knez ovoga svijeta osuđen.

12 Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi.

13 No kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.

14 On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama.

15 Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama."

16 "Malo, i više me nećete vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti."

17 Nato se neki od učenika zapitkivahu: "Što je to što nam kaže: 'Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti' i 'Odlazim Ocu'?"

18 Govorahu dakle: "Što je to što kaže 'Malo'? Ne znamo što govori."

19 Isus spozna da su ga htjeli pitati pa im reče: "Pitate se među sobom o tome što kazah: 'Malo, i nećete me vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti'?

20 Zaista, zaista, kažem vam: vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost.

21 Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njezin čas; ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet.

22 Tako dakle i vi: sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće.

23 U onaj me dan nećete ništa više pitati. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime.

24 Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!"

25 "To sam vam govorio u poredbama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u poredbama, nego ću vam otvoreno navješćivati Oca.

26 U onaj dan iskat ćete u moje ime i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas.

27 Ta sam vas Otac ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali da sam ja od Boga izišao.

28 Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu."

29 Kažu mu učenici: "Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvon se poredbom ne služiš.

30 Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga."

31 Odgovori im Isus: "Sada vjerujete?

32 Evo dolazi čas i već je došao: raspršit ćete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama. No ja nisam sam jer Otac je sa mnom.

33 To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet!"