Hošea 14:7

Studie

              |

7 nadaleko pružat će izdanke. Ljepota će mu biti kao u masline, miris poput libanonskog.