Postanak 23

Study

           

1 Duljina Sarina života bila je stotinu dvadeset i sedam godina.

2 Sara umrije u Kirjat Arbi, to jest u Hebronu, u zemlji kanaanskoj; i Abraham uđe u žalost za Sarom i naricaše za njom.

3 Potom se Abraham digne ispred svoje pokojnice te prozbori sinovima Hetovim:

4 "Premda sam ja među vama doseljeni stranac, prodajte mi zemljište za grob među vama, tako da mogu iznijeti svoju pokojnicu i sahraniti je."

5 A sinovi Hetovi odgovore Abrahamu:

6 "Gospodine, saslušaj nas! Ti si izabranik Božji u našoj sredini. Pokopaj svoju pokojnicu u našem najbiranijem grobu. Nitko ti od nas neće odbiti svoga groba da mogneš sahraniti svoju pokojnicu."

7 Nato se Abraham diže pa se mještanima, sinovima Hetovim, duboko pokloni

8 te im reče: "Ako se slažete da svoju pokojnicu uklonim i sahranim, čujte me: zauzmite se za me kod Efrona, sina Soharova,

9 da mi proda spilju Makpelu što njemu pripada a nalazi se na kraju njegova posjeda; neka mi je za punu cijenu, u vašoj nazočnosti, proda u vlasništvo za sahranjivanje."

10 A Efron je sjedio sa sinovima Hetovim. Potom Efron, Hetit, odgovori Abrahamu da ga čuju sinovi Hetovi svojim ušima - svi koji su sjedili u vijeću onoga grada:

11 "Ne, moj gospodine! Saslušaj mene! Ja tebi dajem poljanu i spilju što je na njoj; darujem ti to pred sinovima svoga naroda. Sahrani svoju pokojnicu."

12 Abraham se duboko nakloni mještanima,

13 a onda progovori Efronu da mještani čuju na svoje uši: "Ded me samo poslušaj! Dajem ti cijenu za poljanu; primi je od mene da ondje mogu sahraniti svoju pokojnicu!"

14 Efron odgovori Abrahamu:

15 "Čuj me, moj gospodine: zemljište u vrijednosti od četiri stotine srebrnika, što je to tebi i meni! Sahrani, dakle, svoju pokojnicu!"

16 Abraham se složi s Efronom; isplati Abraham Efronu novac što ga je spomenuo tako da su na svoje uši čuli sinovi Hetovi - četiri stotine srebrnika trgovačke mjere.

17 I tako Efronova poljana u Makpeli nasuprot Mamri - poljana, spilja i sva stabla što su bila na poljani -

18 prijeđe u vlasništvo Abrahamovo u nazočnosti sinova Hetovih, sviju koji su sjedili u vijeću svoga grada.

19 A onda Abraham sahrani svoju ženu Saru u spilji na poljani Makpeli nasuprot Mamri - danas Hebronu - u zemlji kanaanskoj.

20 Tako je poljana i spilja na njoj prešla od sinova Hetovih u vlasništvo Abrahamovo za sahranjivanje.


Exploring the Meaning of Postanak 23      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 2901. In the internal sense a New Spiritual Church is here treated of, that was raised up by the Lord after the former church had altogether expired; and also the reception of faith with those who were of the church. "Sarah" here, is the truth Divine which expired; "burial," is raising up again; "Ephron and the sons of Heth," are those with whom the good and truth of the church were received "Machpelah which is before Mamre," is regeneration; Hebron in the land of Canaan," is a new church.

Arcana Coelestia 2902. Truth Divine, that it expired, is treated of (verses 1-3); and that the Lord set up again a new church (verse 4); and was kindly received (verses 5, 6); from which there was joy (verses 7, 12); that their first state was obscure, and they believed the good of charity and the truth of faith to be from themselves (verses 8-11, 14, 15); but they were instructed that good and truth were not from themselves, but from the Lord (verse 13); and thus they were redeemed (verse 16); and regenerated (verses 17, 18); and thus there was a new church (verse 19); from the Gentiles (verse 20).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: