Postanak 17

Studovat vnitřní smysl

Hrvatski prijevod

← Postanak 16   Postanak 18 →

1 Kad je Abramu bilo devedeset i devet godina, ukaza mu se Jahve pa mu reče: "Ja sam El Šadaj - Bog Svesilni, Mojim hodi putem i neporočan budi.

2 A Savez svoj ja sklapam s tobom i silno ću te razmnožiti."

3 Abram pade ničice dok mu Bog govoraše dalje:

4 "A ovo je Savez moj s tobom: postat ćeš ocem mnogim narodima;

5 i nećeš se više zvati Abram - već Abraham će ti ime biti, jer naroda mnogih ocem ja te postavljam.

6 Silno ću te rodnim učiniti; narode ću iz tebe izvesti; i kraljevi će od tebe izaći.

7 Savez svoj sklapam između sebe i tebe i tvoga potomstva poslije tebe - Savez svoj za vjekove: ja ću biti Bogom tvojim i tvoga potomstva poslije tebe.

8 Tebi i tvome potomstvu poslije tebe dajem zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica - svu zemlju kanaansku - u vjekovni posjed; a ja ću biti njihov Bog."

9 Još reče Bog Abrahamu: "A ti Savez čuvaj moj - ti i tvoje potomstvo poslije tebe u sve vijeke.

10 A ovo je Savez moj s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe koji ćeš vršiti: svako muško među vama neka bude obrezano.

11 Obrezujte se, i to neka bude znak Saveza između mene i vas.

12 Svako muško među vama, kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši osam dana, neka bude obrezano; i rob, rođen u vašem domu, i onaj što bude kupljen od stranca, koji ne bude od vaše krvi.

13 Da, i rob rođen u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako će moj Savez na vašem tijelu ostati vječnim Savezom.

14 Muško koje se ne bi obrezalo neka se odstrani od svoga roda: takav je prekršio moj Savez."

15 Još reče Bog Abrahamu: "Tvojoj ženi Saraji nije više ime Saraja: Sara će joj ime biti.

16 Nju ću ja blagosloviti i od nje ti dati sina; blagoslov ću na nju izliti te će se narodi od nje razviti; kraljevi će narodima od nje poteći."

17 Abraham pade ničice pa se nasmija i reče u sebi: "Onome komu je stotinu godina, zar se može roditi dijete? Zar će Sara u devedesetoj rod rađati!"

18 Abraham reče Bogu: "Neka tvojom milošću Jišmael poživi!"

19 A Bog reče: "Ipak će ti tvoja žena Sara roditi sina; nadjeni mu ime Izak. Savez svoj s njime ću sklopiti, Savez vječni s njime i s njegovim potomstvom poslije njega.

20 I za Jišmaela uslišah te. Evo ga blagoslivljam: rodnim ću ga učiniti i silno ga razmnožiti; dvanaest će knezova od njega postati i u velik će narod izrasti.

21 Ali ću držati svoj Savez s Izakom, koga će ti roditi Sara dogodine u ovo doba."

22 Kad je završio razgovor s njim, od Abrahama Bog se podiže.

23 Uzme zatim Abraham svoga sina Jišmaela i sve robove koji su bili rođeni u njegovu domu i sve koje je kupio novcem - sve muške ukućane - pa ih toga istog dana obreže, kako mu je Bog rekao.

24 Abrahamu bijaše devedeset i devet godina kad se obrezao,

25 a njegovu sinu Jišmaelu bijaše trinaest godina kad ga obreza.

26 Tako su toga istog dana bili obrezani Abraham i njegov sin Jišmael;

27 i svi muškarci njegova doma, rođeni u njegovoj kući ili za novac kupljeni od stranca - svi s njim bijahu obrezani.

← Postanak 16   Postanak 18 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1025, 1038, 1416, 1987, 1988, 1989, 1990, ...

Apocalypse Revealed 598

Istinska Kršćanska Religija 675


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 430, 701, 706, 750

Canons of the New Church 45

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 50

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Hop to Similar Bible Verses

Postanak 6:9, 9:16, 12:2, 7, 13:16, 15:4, 18, 16:10, 11, 17:6, 10, 16, 23, 27, 18:10, 11, 12, 14, 33, 21:1, 2, 3, 4, 5, 11, 18, 23:4, 24:40, 25:13, 16, 26:3, 24, 28:3, 4, 13, 32:29, 34:15, 22, ...

Izlazak 4:24, 6:3, 4, 7, 12:44, 30:33, 38, 32:13

Levitska 12:3, 14:34, 26:44

Brojevi 10:29, 24:16, 27:12

Ponovljeni Zakon 32:49, 34:4

Jošua 1:2, 5:2

Suci 2:1

1 Ljetopisi 1:27, 16:13, 14, 16

Nehemija 9:7

Psalam 105:8

Poslovice 10:9

Ezekijel 11:20, 33:24

Zaharija 8:8

Matej 1:1

Luka 7, 13, 18, 49, 54, 55, 59, 2:21, 3:34

Ivan 7:22

Djelima Apostolskim 5, 8

Rimljanima 4:11, 17, 19, 9:4

Galaćanima 3:16, 4:23

Filipljanima 3:5

Hebrejima 8:10, 11:9, 11

1 Petrova 5:10

Apokalipsa 1:8

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham and the Angels, Birth of Isaac
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Abram Becomes Abraham
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: