Postanak 11

Studovat vnitřní smysl

Hrvatski prijevod         

← Postanak 10   Postanak 12 →

1 Sva je zemlja imala jedan jezik i riječi iste.

2 Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiđu na jednu dolinu u zemlji Šinearu i tu se nastane.

3 Jedan drugome reče: "Hajdemo praviti opeke te ih peći da otvrdnu!" Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku.

4 Onda rekoše: "Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!"

5 Jahve se spusti da vidi grad i toranj što su ga gradili sinovi čovječji.

6 Jahve reče. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti.

7 Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije."

8 Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji te ne sazidaše grada.

9 Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve raspršio po svoj zemlji.

10 Ovo su potomci Šemovi: Kad je Šemu bilo sto godina - dvije godine poslije Potopa - rodi mu se Arpakšad.

11 Po rođenju Arpakšadovu Šem je živio petsto godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

12 Kad je Arpakšadu bilo trideset i pet godina, rodi mu se Šelah.

13 Po rođenju Šelahovu Arpakšad je živio četiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.

14 Kad je Šelahu bilo trideset godina, rodi mu se Eber.

15 Po rođenju Eberovu Šelah je živio četiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.

16 Kad su Eberu bile trideset i četiri godine, rodi mu se Peleg.

17 Po rođenju Pelegovu Eber je živio četiri stotine i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

18 Kad je Pelegu bilo trideset godina, rodi mu se Reu.

19 Po rođenju Reuovu Peleg je živio dvjesta i devet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

20 Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug.

21 Po rođenju Serugovu Reu je živio dvjesta i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

22 Kad je Serugu bilo trideset godina, rodi mu se Nahor.

23 Po rođenju Nahorovu Serug je živio dvjesta godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

24 Kad je Nahoru bilo dvadeset i devet godina, rodi mu se Terah.

25 Po rođenju Terahovu Nahor je živio sto i devetnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

26 Kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rode mu se: Abram, Nahor i Haran.

27 Ovo je povijest Terahova. Terahu se rodio Abram, Nahor i Haran; a Haranu se rodio Lot.

28 Haran umrije za života svoga oca Teraha, u svome rodnom kraju, u Uru Kaldejskom.

29 Abram se i Nahor ožene. Abramovoj ženi bijaše ime Saraja, a Nahorovoj Milka; ova je bila kći Harana, oca Milke i Jiske.

30 Saraja bijaše nerotkinja - nije imala poroda.

31 Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, ženu svoga sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga u zemlju kanaansku. Kad stignu do Harana, ondje se nastane.

32 Dob Terahova dosegnu dvjesta i pet godina; a onda Terah umrije u Haranu.

← Postanak 10   Postanak 12 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 470, 737, 1020, 1279, 1280, 1281, 1282, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 412


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 482, 575, 1183, 1221, 1283, 1430, 1799, ...

Apocalypse Revealed 717

The Last Judgment 54, 58

Istinska Kršćanska Religija 121, 276, 754


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 1029

Five Memorable Relations 21

Last Judgment (Posthumous) 107, 108

Spiritual Experiences 155, 4984

Marriage 121

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Hop to Similar Bible Verses

Postanak 1:26, 10:5, 10, 21, 12:4, 5, 14:10, 12, 15:7, 16:1, 2, 18:21, 22:20, 24:10, 15, 24, 25:21, 27:43, 28:10, 29:4, 31

Jošua 24:2

Suci 13:2

1 Samuel 1:2, 5

2 Kraljevi 19:12

1 Ljetopisi 1:17

Nehemija 9:7

Psalam 33:10

Izaija 37:12

Danijel 1:2, 4:27

Zaharija 5:11

Matej 1:1

Luka 7, 3:23, 34

Djelima Apostolskim 2:6, 7:2, 4

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 The Call of Abram
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Call of Abram
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Call of Abram
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Call of Abram
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Tower of Babel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Tower of Babel
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tower of Babel
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 When People Turn Away from the Lord: The Tower of Babel
Worship Talk | Ages 7 - 14

 You Shall Be a Blessing
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: