Izlazak 25

Studovat vnitřní smysl

Hrvatski prijevod         

← Izlazak 24   Izlazak 26 →

1 Jahve reče Mojsiju:

2 "Reci Izraelcima da me darivaju, a vi primajte darove u moju čast od svakoga koji daje od srca.

3 A primajte ove darove: zlato, srebro i tuč;

4 ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan;

5 učinjene ovnujske kože, pa fine kože; bagremovo drvo;

6 ulje za svjetlo; mirodije za ulje pomazanja i miomirisno kađenje;

7 oniks i drugo drago kamenje koje će se umetnuti u oplećak i naprsnik.

8 Neka mi sagrade Svetište da mogu boraviti među njima.

9 Pri gradnji Prebivališta i svega u njemu postupi točno prema uzorku koji ti pokažem."

10 "Od bagremova drva neka naprave Kovčeg: dva i po lakta dug, lakat i po širok i lakat i po visok.

11 Okuj ga čistim zlatom, okuj ga izvana i iznutra; a oko njega stavi naokolo završni pojas od zlata.

12 Salij za nj četiri zlatna koluta; prikuj ih za četiri njegove noge; dva koluta s jedne strane, a dva s druge.

13 Od bagremova drva napravi i motke te ih u zlato okuj.

14 Onda provuci motke kroz kolutove sa strana Kovčega da se na njima Kovčeg nosi.

15 Neka motke ostanu u kolutima Kovčega; neka se iz njih ne izvlače.

16 Svjedočanstvo koje ću ti predati - u Kovčeg položi."

17 "Pomirilište napravi također od čistoga zlata. Neka bude dugo dva i pol lakta, a široko lakat i pol.

18 Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomirilišta.

19 Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Pričvrsti ih na oba kraja Pomirilišta da s njim sačinjavaju jedan komad.

20 Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilište. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u Pomirilište.

21 Stavi na Kovčeg Pomirilište, a u Kovčeg položi ploče Svjedočanstva što ću ti ih dati.

22 Tu ću se ja s tobom sastajati i ozgo ću ti, iznad Pomirilišta - između ona dva kerubina što su na Kovčegu ploča Svjedočanstva - saopćavati sve zapovijedi namijenjene Izraelcima."

23 "Napravi od bagremova drva stol dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok.

24 U čisto ga zlato obloži i načini mu naokolo završni pojas od zlata.

25 Naokolo mu načini obrub, podlanicu širok, a onda po obrubu stavi završni pojas od zlata.

26 Nadalje, uspravi mu četiri koluta od zlata pa mu ih pričvrsti na njegova četiri nožna ugla.

27 Neka su kolutovi tik pod obrubom da služe kao kvake motkama za nošenje stola.

28 Motke napravi od bagremova drva i u zlato ih okuj. O njima će se stol nositi.

29 Za nj onda napravi: zdjele, varjače, vrčeve i pehare za izlijevanje prinosa. Načini ih od čistoga zlata.

30 Na stol svagda stavljaj pred moje lice prineseni kruh."

31 "Načini svijećnjak od čistoga zlata. Svijećnjak neka bude skovan. Njegovo podnožje, njegov stalak, njegove čaše, čaške i latice - sve neka bude od jednoga komada.

32 Šest krakova neka mu izbija sa strana: tri kraka s jedne strane stalka, a tri kraka s druge strane stalka.

33 Na jednome kraku neka budu tri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama. Tako za svih šest krakova što budu izbijali iz stalka svijećnjaka.

34 Na samome svijećnjaku neka budu četiri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama.

35 Čaška ispod dva kraka, sačinjavajući jedan komad s njime; onda čaška ispod druga dva kraka, od jednoga komada s njime, pa čaška ispod dva posljednja kraka, od jednoga komada s njime. Tako za svih šest krakova što iz stalka budu izbijali.

36 Njihove čaške i njihovi krakovi sačinjavat će jedan komad s njim - sve skovano u jednome komadu od čistoga zlata.

37 Napravi i sedam svjetiljaka za njih. Svjetiljke neka tako budu postavljene da osvjetljuju prostor sprijeda.

38 Usekači i pepeljare za njih neka su od čistoga zlata.

39 Upotrijebi talenat čistoga zlata za svijećnjak i sav njegov pribor.

40 Pazi! Načini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan."

← Izlazak 24   Izlazak 26 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 308, 648, 716, 1947, 2165, 2576, 2788, ...

Apocalypse Revealed 43, 239, 490, 529, 555, 585, 669, ...

Conjugial Love 75

Sacred Scripture 97

Istinska Kršćanska Religija 260, 284, 323, 707


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 239, 242, 257, 277, 280, 283, 364, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 37

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Postanak 2:12

Izlazak 15:17, 25:9, 40, 26:30, 34, 27:8, 28:9, 29:42, 45, 46, 30:3, 6, 8, 31:7, 8, 11, 35:4, 12, 13, 36:2, 37:1, 10, 17, 39:32, 36, 37, 42, 43, 40:23

Levitska 1:1, 16:2, 13, 24:4, 5, 6

Brojevi 4:6, 8, 10, 12, 16, 7:89, 8:1

Ponovljeni Zakon 10:1, 2, 3, 5

1 Samuel 4:4, 21:5

2 Samuel 6:2

1 Kraljevi 13, 23, 7:48, 49, 50, 8:8, 9

2 Kraljevi 19:15

1 Ljetopisi 15:2, 15, 22:19, 28:11, 18, 29:5

2 Ljetopisi 2:3, 3:10, 4:7, 20

Psalam 80:2, 99:1

Ezekijel 10:2, 3, 37:26, 28, 43:6, 7

Zaharija 4:2

Djelima Apostolskim 7:44

Rimljanima 3:25

2 Korinćanima 8:12

Hebrejima 5, 9:1, 2, 4, 5

Apokalipsa 4:5, 11:19

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Building the Tabernacle (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Candlestick Detail of the Lampstand
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Cherubim Facing Each Other
Make your own picture of the cherubim facing each other, drawing the wings so that they touch above the ark. 
Project | Ages 7 - 14

 Cherubim on the Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Correspondences of Gold
Illustrations of three stories in the Word that mention gold. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Cut and Fold Model of the Ark of the Covenant
Color and assemble this model of the ark with the cherubim facing each other.
Project | Ages 7 - 14

 Exploring the Tabernacle
Use the beautiful color pictures of the Tabernacle Model (from the Glencairn Museum) to explore the furnishings of the Tabernacle. 
Activity | Ages 7 - 14

 Making a Model of the Ark with a Matchbox
Use a matchbox as a base for this model of the ark.
Project | Ages 7 - 14

 Making an "Oil Lamp"
Make a clay lamp that can have a tea light nestled inside
Project | Ages 4 - 10

 Model of the Ark with a Box
Here is an easy way to make a model of the Ark using a small box. 
Project | Ages 7 - 14

 Moses on Mount Sinai
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Prayers for Children: Tabernacle of the Lord
Activity | Ages 7 - 14

 Prayers for Teens: Tabernacle of the Lord
Activity | Ages 15 - 17

 Quotes: Tabernacle of the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 The Ark of the Covenant
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ark of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Function of Wings
Compare the function of a bird's wings with how the Ten Commandments - and other parts of the Lord's Word - help us.
Activity | Ages 7 - 17

 The Holy of Holies
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Holy of Holies (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Holy Place
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lampstand
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Lampstand of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Tabernacle and the Ark (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tabernacle and the Ark (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Tabernacle and the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Tabernacle and the Ark of the Testimony
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Tabernacle in Use
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: