Izlazak 24

Studovat vnitřní smysl

Hrvatski prijevod         

← Izlazak 23   Izlazak 25 →

1 Potom reče Mojsiju: "Uzađi k Jahvi - ti, Aron, Nadab i Abihu i sedamdeset izraelskih starješina. Poklonite se izdaljega!

2 Neka se sam Mojsije primakne k Jahvi! Oni neka se ne primiču, a puk neka se s njim ne penje."

3 Dođe Mojsije i kaza narodu sve riječi Jahvine i sve odredbe. A sav puk odgovori u jedan glas: "Sve riječi što ih Jahve reče, vršit ćemo."

4 Tada Mojsije popiše sve riječi Jahvine. A ujutro podrani te podigne žrtvenik na podnožju brda i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izraelovih.

5 Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju Jahvi junce kao žrtve pričesnice.

6 Mojsije uhvati krv; polovinu krvi ulije u posude, a polovinu izlije po žrtveniku.

7 Prihvati zatim Knjigu Saveza pa je narodu glasno pročita, a narod uzvrati: "Sve što je Jahve rekao, izvršit ćemo i poslušat ćemo."

8 Mojsije potom uzme krvi te poškropi narod govoreći: "Ovo je krv Saveza koji je Jahve s vama uspostavio na temelju svih ovih riječi."

9 Onda se uspne Mojsije s Aronom, Nadabom i Abihuom i sa sedamdeset starješina Izraelovih.

10 Oni vidješe Boga Izraelova: podnožje njegovim nogama kao da je bilo od dragoga kamena safira, sjajem nalik na samo nebo.

11 Ni ruke svoje nije pružio na izabranike Izraelaca: slobodno su Boga motrili i jeli i pili.

12 Onda Jahve reče Mojsiju: "Popni se k meni na brdo i pričekaj ondje. Dat ću ti kamene ploče sa zakonom i zapovijedima koje sam za njihovu pouku napisao."

13 Ustane Mojsije i njegov pomoćnik Jošua te se Mojsije popne na brdo Božje.

14 A starješinama reče: "Čekajte nas ovdje dok se ne vratimo. Eto je s vama Aron i Hur. Tko imadne kakvu razmiricu, neka se obrati na njih."

15 Zatim Mojsije uzađe na brdo, a onda oblak prekri brdo.

16 Slava se Jahvina nastani na Sinajskom brdu i oblak ga obavijaše šest dana. Sedmoga dana zovne Jahve Mojsija isred oblaka.

17 Slava Jahvina na vrhuncu brda bijaše očima Izraelaca kao vatra koja sažiže. Mojsije zađe u oblak i uspne se na brdo.

18 Četrdeset dana i četrdeset noći boravio je Mojsije na brdu.

← Izlazak 23   Izlazak 25 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9375, 9376, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 666, 921, 1001, 1038, 1298, 1530, 1736, ...

Apocalypse Revealed 336, 348, 379, 529

The Lord 39

Doctrine of Life 59, 60

Istinska Kršćanska Religija 284, 285, 706, 730


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 69, 270, 329, 365, 405, 430, 594, ...

On the Athanasian Creed 62

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 50

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Postanak 12:7, 32:31

Izlazak 6:23, 16:10, 17:9, 10, 12, 15, 19:3, 8, 11, 12, 20, 20:24, 25, 24:1, 9, 28:21, 31:18, 32:1, 15, 33:20, 34:1, 27, 28

Brojevi 11:16, 28

Ponovljeni Zakon 1:15, 4:24, 5:2, 22, 31, 31:9

Jošua 1:1, 4:5, 8, 24:21, 26

Suci 13:22

2 Samuel 22:9, 13

1 Kraljevi 8:21, 18:31, 19:8, 22:19

2 Ljetopisi 15:14, 15

Nehemija 9:14, 10:1

Psalam 19:12, 50:5

Izaija 6:1

Jeremija 31:32

Ezekijel 1:26, 27, 28, 8:11, 16:8

Hagaj 2:5

Matej 17:5, 26:28

Djelima Apostolskim 7:38

Rimljanima 9:4

2 Korinćanima 3:3

Galaćanima 4:24

Hebrejima 9:20, 12:18

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Blessings: The Lord Our God
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Marriage: Covenant with the Lord
Marriage is a binding covenant between two people. When the covenant is brought before the Lord it becomes a three way covenant between husband, wife, and the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Obedience
Worship Talk | Ages over 18

 With My Hands I…
Draw a picture of good things you can do with your hands.
Project | Ages up to 10


Přeložit: