Ecclesiasticus (Sira 47:25

              

25 Jer okušavahu svaku vrstu opačine, sve dok ih osveta ne snađe.Přeložit: