Ecclesiasticus (Sira 47:21

              

21 Kraljevstvo se nadvoje rascijepilo: i od Efrajima izađe pobunjena vlast.Přeložit: