Ecclesiasticus (Sira 47

           

1 Poslije njega ustade Natan da prorokuje u vrijeme Davidovo.

2 Kao što se pretilina odlučuje od pričesnice, tako bi David odabran od sinova Izraelovih.

3 Igraše se s lavom kao s jarićima i s medvjedima kao s janjcima;

4 zar nije još kao dječak ubio diva i skinuo sramotu s naroda kad je iz praćke bacio kamen i slomio oholost Golijata?

5 Jer i on prizva Boga Svevišnjega, koji mu je dao snagu desnici, da obori junaka vješta bojevima i podigne jakost narodu svome.

6 Zato mu je dana slava od deset tisuća, i slavljahu ga dok blagoslivljaše Gospoda, i ponudiše mu krunu slavnu,

7 jer on svuda porazi neprijatelje i uništi protivnike Filistejce i slomi silu njihovu do današnjega dana.

8 U svakome svom djelu slavio je Svetog Svevišnjeg riječima hvale; pjevao je svim srcem svojim i ljubio Tvorca svoga.

9 Pred žrtvenik je postavio glazbala da zvucima njihovim zasladi pjesmu.

10 Blagdanima je sjajnost dodao i savršeno uresio svetkovine, proslavljao sveto ime Gospodnje, i Svetište je odzvanjalo već od zore.

11 Zato mu Gospod grijehe oprosti i podiže dovijeka silu njegovu i dade mu Savez kraljevski, slavni prijestol u Izraelu.

12 Mudar ga je sin naslijedio, koji se, zbog njega, nadaleko proširio.

13 Salomon kraljevaše u vrijeme mirno, i Bog mu dade mir odasvuda, da je uzmogao sazdati Dom imenu njegovu i podići vječno Svetište.

14 Kako li si mudar bio za svoje mladosti i prepun spoznaje poput rijeke!

15 Prekrio si zemlju umom svojim i ispunio je tajanstvenim izrekama.

16 Ime ti se pročulo do dalekih otoka i stekao si ljubav svojim mirom.

17 Začudio si svijet pjesmama svojim, pričama, poslovicama i odgovorima.

18 U ime Gospodina Boga, koji se Bogom Izraela zove, nakupio si zlata kao kositra i namnožio srebra kao olova.

19 A slabine si svoje potom priklonio ženama i postao rob svoga tijela.

20 Ljagom si okaljao slavu svoju i oskvrnuo svoj rod, navukao si gnjev na porod svoj, i nevolju svojim potomcima.

21 Kraljevstvo se nadvoje rascijepilo: i od Efrajima izađe pobunjena vlast.

22 Ipak Bog nije odbacio milosti svoje, niti je pogazio riječi svoje: izabranika svoga nije lišio potomstva te nije istrijebio roda onom koji ga je ljubio, već je dao Ostatak Jakovu i domu Davidovu korijen od njega.

23 I počinuo je Salomon kraj otaca svojih, ostavivši jednog od svojih kao nasljednika, najglupljeg od čitava naroda, čovjeka bez razbora: Roboama, koji je savjetom svojim narod pobunio.

24 A zatim dođe Jeroboam, sin Nabatov, koji navede na grijeh Izraela i uputi Efrajima na put zloće. Od tada se njihovi grijesi toliko namnožiše te ih otjeraše iz zemlje njihove.

25 Jer okušavahu svaku vrstu opačine, sve dok ih osveta ne snađe.

  

Přeložit: