Ecclesiasticus (Sira 4

           

1 Sine moj, ne uskraćuj milodara siromahu i ne daj da dugo iščekuju oči ubogoga.

2 Ne žalosti dušu gladnu i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj.

3 Ne razdražuj srca ogorčena i ne pusti uboga da čeka na dan tvoj.

4 Ne odbij molbe nevoljnika i ne odvraćaj lice svoje od siromaha.

5 Ne odvrati pogleda svoga od potrebita i ne daj nikomu prilike da te kune.

6 Jer prokune li te tko u tjeskobi duše svoje, Tvorac će njegov uslišiti mu vapaj.

7 Nastoj omiljeti društvu i prigni glavu pred vladarem.

8 Saslušaj siromaha i uljudno mu odzdravi;

9 izbavi potlačena od njegova tlačitelja i ne budi podao u svojoj presudi.

10 Budi kao otac sirotama i kao muž budi na pomoć udovicama. I bit ćeš kao sin Svevišnjemu, koji će te ljubiti više nego tvoja majka.

11 Mudrost odgaja sinove svoje i brine se za one koji je traže.

12 Tko ljubi nju, ljubi život, i koji je rano traže ispunit će se srećom.

13 Tko je posjeduje baštinit će čast, i kamo god krene, Gospod ga blagoslivlja.

14 Služe Svetomu koji njoj služe, i Gospod ljubi one koji ljube nju.

15 Tko nju posluša sudi pravedno, i tko se nje drži on je na pouzdanu.

16 Ako se u nju ufa, onda je i baštini, i ona ostaje u posjedu njegovih potomaka.

17 Jer iako u početku vodi putem krivudavim, nagoni ga na tjeskobu i drhtavicu, muči ga stegom svojom dok se ne mogne u nj pouzdati, iskušava ga zapovijedima svojim,

18 a na kraju će ga privesti pravom putu i otkriti mu svoje tajne.

19 Ako odluta, ona ga ostavlja i predaje njegovoj propasti.

20 Sine moj, pazi na prilike i čuvaj se zla, i ne stidi se samoga sebe.

21 Jer ima stid što vodi grijehu, kao i stid koji je čast i milost.

22 Ne budi pristran protiv sebe samoga i ne stidi se na svoju propast.

23 Ne susteži svoje riječi u pravo vrijeme i ne skrivaj svoje mudrosti.

24 Jer se u govoru očituje mudrost i po riječima otkriva naobrazba.

25 Ne protivi se istini, radije se crveni zbog svojeg neznanja.

26 Ne stidi se priznati svoje grijehe i ne opiri se struji rijeke.

27 Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.

28 Do smrti se bori za istinu, i Gospod će se boriti za te.

29 Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.

30 Ne budi kao lav u svojoj kući, a strašljivac prema svojim slugama.

31 Nek' ti ne bude ruka ispružena za primanje, a stisnuta u vrijeme vraćanja.

  

Přeložit: