Ecclesiasticus (Sira 37

Studie

           |

1 Svaki prijatelj veli: "I ja sam ti prijatelj." Ali su mnogi samo po imenu prijatelji.

2 Nije li sama smrtna žalost kad se drug ili prijatelj pretvori u neprijatelja?

3 O, sklonosti opaka, zašto si stvorena? Da prekriješ zemlju prijevarom?

4 U sreći se lažni drug raduje s prijateljem, a u času nesreće okreće se protiv njega.

5 A pravi drug dijeli nevolju s prijateljem i kad do boja dođe, štita se laća.

6 Ne zaboravljaj prijatelja vjerna u boju i ne zaboravi ga kad se obogatiš.

7 Svaki savjetnik dijeli savjete, ali mnogi svjetuju sebi u prilog.

8 Čuvaj se od onoga koji nudi savjet: ispitaj prije što on sam želi - jer on daje savjet na svoju korist - da on ne baci oko na tebe

9 pa ti veli: "Dobar je tvoj put", a potom iz prikrajka promatra nesreću tvoju.

10 Ne svjetuj se s čovjekom koji te krivo gleda i ne otkrivaj zavidniku namjere svoje.

11 Ne svjetuj se sa ženom o njezinoj suparnici, niti s kukavicom o ratu, niti s trgovcem o trgovini, niti s kupcem o prodaji, niti sa zavidnikom o zahvalnosti, niti sa samoživcem o milosrđu, niti s lijenčinom o bilo kakvu poslu, niti s prolaznim najamnikom o svršetku posla, niti s lijenim slugom o veliku radu: ne oslanjaj se na njih ni za kakav savjet.

12 Nego se uvijek obrati na pobožnika o kome znadeš da vrši zapovijedi, koji je s tobom jedne duše i koji će nad tobom plakati kada posrneš.

13 I na savjet srca svoga pazi, jer nemaš nikog vjernijeg od njega.

14 Jer srce često pretkazuje čovjeku pouzdanije nego sedam stražara s vidikovca visokog.

15 Ali se kraj svega toga moli Svevišnjem da te vodi stazom istine.

16 Razbor je početak svakog posla, promišljanje prethodi poduzimanju.

17 Korijen misli u srcu je, iz njega izrastaju četiri grane:

18 dobro i zlo, život i smrt, a jezik im je uvijek gospodar.

19 Postoji čovjek kadar poučiti druge, a sebi je samom beskoristan.

20 Drugi je opet spretan govornik, ali omražen, i takav će umrijeti od gladi:

21 jer nije stekao naklonosti Gospodnje i lišen je svake mudrosti.

22 Postoji i mudrac sam sebi mudar, i plodovi su mu razbora na ustima pouzdani.

23 Mudrac poučava svoj vlastiti puk, i plodovi su njegova razbora pouzdani.

24 Mudar je čovjek pun blagoslova, i svi koji ga vide zovu ga sretnim.

25 Malen je broj dana života čovječjeg, i nebrojeni su dani naroda izraelskog.

26 Mudrac stječe povjerenje naroda svog i ime mu živi životom vječnim.

27 Sine moj, dok si živ, kušaj narav svoju, vidi što joj šteti i to joj uskrati.

28 Jer nije svima sve probitačno niti je svakomu sve po volji.

29 Ne budi nezasitan u slasticama i ne budi lakom za jestvinom.

30 Jer prekomjerno jelo donosi bolest i proždrljivost izaziva proljev.

31 Mnogi pomriješe od neumjerenosti, a tko se čuva produžuje svoj život.