Ecclesiasticus (Sira 35

Studie

           |

1 Tko se drži Zakona umnožava svoje žrtve. Tko vrši zapovijedi prinosi žrtve pričesnice.

2 Tko pokazuje razboritost prinosi brašneni cvijet. Tko daje milostinju prinosi žrtvu zahvalnicu.

3 Milo je Gospodu kad tko odstupa oda zla i okajnicu prinosi tko odstupa od nepravde.

4 Ne pokazuj se pred Gospodom praznih ruku, jer to sve biva prema zapovijedi.

5 Žrtva pravednikova ukrašava žrtvenik i miomiris njezin dolazi pred Svevišnjeg.

6 Ugodna je žrtva pobožna čovjeka i njezin se spomen ne zaboravlja.

7 Darežljivim srcem časti Gospoda i ne škrtari prvinama što ih prinosiš.

8 Za svakoga prinosa neka ti lice sja od veselja i s radošću posvećuj desetinu.

9 Daj Svevišnjemu kao što i on tebi dade, darežljivo i koliko možeš.

10 Jer sve Gospod plaća i vratit će sedmerostruko.

11 Ne podmićuj ga, jer on ne prima mita. I ne uzdaj se u žrtvu nepravednu,

12 jer je Gospod sudac i ne gleda tko je tko.

13 Nije pristran na štetu siromahovu i sluša molitvu potlačenoga.

14 Ne prezire jauk siročeta ni udovice kad izlijeva svoj bol.

15 Ne teku li udovici suze niz lice i ne optužuje li jaukom onoga koji ih uzrokuje?

16 Tko Boga služi svim srcem svojim bit će uslišan, jer njegove se molbe dižu do oblaka.

17 Molitva poniznog prodire kroz oblake i on nema mira dok ona ne dođe do Boga

18 i ne popušta dok ga Svevišnji ne pogleda, pravedno ne presudi i pravdu ne uspostavi.

19 I Gospod neće oklijevati niti će odgađati

20 dok ne satre bedra nasilnicima i ne osveti se narodima,

21 ne iskorijeni mnoštvo oholica i ne slomi žezlo opakima;

22 dok ne plati svakome po djelu njegovu i ne prosudi čine ljudske prema namisli njihovoj;

23 dok ne svrši parbu puka svojega i ne obraduje ga milošću svojom.

24 Dobra je milost u doba nevolje kao oblak kišonosan u vrijeme sušno!