Ecclesiasticus (Sira 32

Studie

           |

1 Ako su te postavili ravnateljem stola, nemoj se uznositi. Budi među njima kao jedan od njih, pobrini se za njih i tada sjedni.

2 Kad obaviš sve svoje dužnosti, sjedni da se proveseliš zajedno s njima i primiš vijenac za svoju uglađenost.

3 Govori, starče, jer ti dolikuje, ali odmjereno, i ne prekidaj glazbu.

4 Gdje se sluša pjesma, ne drži besjede i ne budi mudar u nevrijeme.

5 Kao pečatnik od dragog kamena na zlatnu uresu, takva je skladna glazba na gozbi.

6 Kao zlatom okovan pečatnik sa smaragdom, takav je zvuk pjesme uz odabrano vino.

7 Govori, mladiću, ako ti je potrebno, ali tek pošto te dvaput zamole.

8 Govori sažeto i mnogo reci u malo riječi: ostavi dojam čovjeka koji zna, ali ne želi govoriti.

9 Kad si s odličnicima, ne izjednačuj se s njima i ne ćeretaj mnogo dok drugi zbori.

10 Munja prethodi gromu, a ljupkost ide ispred skromna čovjeka.

11 Na vrijeme ustani, ne budi posljednji; požuri se kući, ne oklijevaj.

12 Ondje se zabavljaj i čini što ti na um padne, ali ne griješi govorom bestidnim.

13 A za sve Stvoritelja svoga slavi, koji te obasu svojim dobrima.

14 Tko se Boga boji prima pouku; oni koji ga traže - naklonost njegovu stječu.

15 Tko traži Zakon - njime se ispunja, a licemjer se o nj spotiče.

16 Koji se boje Gospoda dolaze do pravice, i njihova dobra djela sjaju kao svjetlost.

17 Grešnik odbija opomenu i po volji svojoj nalazi ispriku.

18 Razborit čovjek ne prezire savjet, a oholi bezbožnik ne poznaje straha.

19 Bez promišljanja ne čini ništa, pa se poslije nećeš kajati.

20 Ne idi po opasnim putovima, da se ne spotakneš o kamenje.

21 Ne vjeruj suviše ravnu putu i čuvaj se svoje vlastite djece.

22 U svim djelima svojim čuvaj sebe, jer tko to čini drži se zapovijedi.

23 Tko se pouzdava u Zakon pokorava se zapovijedima; i tko se uzda u Gospoda neće pretrpjeti štete.