Ecclesiasticus (Sira 3

Studie

           |

1 Djeco, slušajte mene, oca svoga, i radite tako da se spasite.

2 Jer Gospod slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim.

3 Tko štuje oca okajava grijehe svoje,

4 i tko časti majku svoju sabire blago.

5 Tko štuje oca radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje.

6 Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj sluša Gospoda.

7 On služi roditeljima svojim kao svojim gospodarima.

8 Sine moj, riječju i djelom štuj oca svoga da te od njega stigne blagoslov.

9 Jer blagoslov očev učvršćuje kuću djeci, a majčina kletva temelje im ruši.

10 Ne traži časti u sramoti oca svojeg, jer ti očeva sramota nije na čast.

11 Jer čovjeku dolazi čast od počasti oca njegova, a prezrena majka sramota je djeci.

12 Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova.

13 Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi.

14 Jer, ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha.

15 U danima tvoje nevolje Gospod će te se sjetiti: kao što se led topi na suncu, tako će se iskopnjeti tvoji grijesi.

16 Od hulitelja nije bolji tko prezire oca, i Gospod proklinje onoga tko vrijeđa majku.

17 Sine moj, budi krotak u poslu svojem, i bit ćeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli.

18 Što si veći to se većma ponizi da nađeš milost u Gospoda.

19 Jer veliko je milosrđe Božje i poniznima otkriva tajnu svoju.

20 Iako je velika moć Gospoda, on prima počast poniznih.

21 Ne idi za onim što ti je previsoko i ne istražuj ono što je iznad tvojih snaga.

22 Trsi se duhom svojim oko onoga što ti je dano i ne bavi se pojavama otajstvenim.

23 Ne trudi se oko onog što je iznad tvoje snage, jer i ono čemu su te učili već je pregolemo za um ljudski.

24 Mnoge već zavede njihova umišljenost, i opaka uobraženost iskrivi im misli.

25 #

26 Tvrdokorno srce u zlu završava, i tko pogibelj ljubi, u njoj i propada.

27 Tvrdokorno srce oteščalo je od nevolja, i grešnik gomila grijeh na grijeh.

28 Nema lijeka bolesti oholnika, jer se opačina u njem ukorijenila.

29 Srce razborita čovjeka razmišlja o izrekama, i pažljivo uho san je mudracu.

30 Kao što voda gasi uzbuktali oganj, tako i milosrđe čisti od grijeha.

31 Tko dobročinstva uzvraća misli na budućnost, i u času svojeg pada naći će potporu.