Ecclesiasticus (Sira 17

Studie

           |

1 Gospod stvori čovjeka od zemlje i opet ga u nju vraća.

2 Dao je ljudima točan broj dana i određeno vrijeme, dade im i vlast nad svime što je na zemlji.

3 Odjenu ih snagom kakva je njegova i stvori ih na sliku svoju.

4 Svakom je stvoru udahnuo strah od čovjeka, da bi on gospodario zvijerima i pticama.

5 #

6 Oblikovao im jezik, oči, uši, i srce im dade da razmišljaju.

7 Napuni ih znanjem i razumijevanjem i otkri im dobro i zlo.

8 Oči je svoje stavio u srca njihova da im pokaže veličanstvo djela svojih.

9 #

10 Oni će slaviti njegovo sveto ime, pričajući o veličanstvu djela njegovih.

11 Još im umnoži znanje i obdari ih zakonom života.

12 Učini s njima Savez vječni i pouči ih sudovima svojim.

13 Oči su njihove gledale slavu veličanstvenu i uho slušalo slavni njegov glas.

14 "Čuvajte se svakoga zla", reče im i odredi im dužnosti prema bližnjemu.

15 Njihovi su putovi uvijek pred njim, ne mogu se sakriti pred očima njegovim.

16 #

17 Svakomu narodu postavi vladara, ali je Izrael baština Gospodnja.

18 #

19 Sva su djela njihova pred njim kao sunce, i oči njegove svagda paze na putove njihove.

20 Ne mogu se pred njim sakriti nepravde njihove, pred Gospodom su svi grijesi njihovi.

21 #

22 Milostinja čovjekova njemu je kao pečat, i na dobročinstvo pazi kao na zjenicu oka.

23 Jednoga će se dana dići i platiti im, svakomu će plaća pasti na vlastitu glavu.

24 Samo pokajnicima dopušta povratak i tješi one koji su izgubili nadu.

25 Obrati se Gospodu i okani se grijeha, moli se pred licem njegovim i prestani ga vrijeđati.

26 Vrati se Višnjem i okani se nepravde i jako zamrzi na gnusan čin.

27 Jer tko će hvaliti Svevišnjeg u Podzemlju mjesto živih koji ga mogu slaviti?

28 Hvala mrtvih mrtva je - kao da ih nema, samo živ i zdrav hvali Gospodina.

29 O kako je veliko milosrđe u Gospoda, praštanje onima koji mu se obraćaju!

30 Ljudi ne mogu sve, jer sin čovjekov nije besmrtan.

31 Što je svjetlije od sunca? Pa i ono pomrkne. Tijelo i krv mogu hraniti samo zloću.

32 Gospod nadzire sile na visokim nebesima, a svi su ljudi samo prah i pepeo.